Ile kosztuje administrator

Najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy informatyków są administratorzy sieci. Informatyków znających zagadnienia z tego zakresu poszukuje obecnie co czwarte polskie przedsiębiorstwo - wynika z przeprowadzonego przez nas sondażu wśród dyrektorów działów informatyki przedsiębiorstw, banków i urzędów.

Najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy informatyków są administratorzy sieci. Informatyków znających zagadnienia z tego zakresu poszukuje obecnie co czwarte polskie przedsiębiorstwo - wynika z przeprowadzonego przez nas sondażu wśród dyrektorów działów informatyki przedsiębiorstw, banków i urzędów.

Prawie 59% dyrektorów działów informatyki z największych polskich przedsiębiorstw zapowiada, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie poszukiwać specjalistów od zarządzania sieciami. O przyszłości pozostałych specjalności z zakresu informatyki - w tym o zarobkach na poszczególnych stanowiskach z uwzględnieniem branży i rejonu kraju - napiszemy w naszym Raporcie Specjalnym "Najlepsze miejsca pracy", który ukaże się już 19 października wraz z nr. 38 Computerworlda.

Rozwój nowoczesnych technologii i wzrost nakładów na informatykę w polskich przedsiębiorstwach sprawiły, że na rynku pracy dla wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu powstała luka. Szczególnie poszukiwani są informatycy zajmujący się administracją sieci. "Ujemne bezrobocie" wśród specjalistów z tego zakresu, a także zróżnicowanie ich zarobków ze względu na branżę i region kraju, w którym pracują, może zapoczątkować zjawisko migracji zarobkowej informatyków. Następstwem tego może być odejście specjalistów, znających zagadnienia z tej dziedziny, z branż gorzej opłacających informatyków.

Do pracy by się szło

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań wśród dyrektorów działów informatyki w 182 dużych polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, informatyków poszukuje co trzecia firma i urząd działający w naszym kraju. Potrzebę zatrudnienia nowego lub przeszkolenia zatrudnionego pracownika deklarują natomiast przedstawiciele prawie 17% polskich firm i zakładów.

Jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy specjalności jest administrator sieci. Obecnie potrzebę zatrudnienia fachowców z tej dziedziny deklaruje prawie 26% szefów działów TI polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych, co stawia ich - wraz z administratorami baz danych - na pierwszym miejscu listy najbardziej poszukiwanych specjalności informatycznych.

Największe zapotrzebowanie na specjalistów wykazują sektor bankowy i organy administracji publicznej, gdzie poszukuje ich odpowiednio: 42 i 31% organizacji. Znacznie mniejsze zapotrzebowanie na administratorów sieci wykazuje przemysł, gdzie zarządzających siecią poszukuje 16% zakładów i duże firmy zajmujące się handlem i usługami. W tym sektorze nie obsadzonych pozostaje ok. 14% stanowisk. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników tej specjalności wykazują centralne urzędy publiczne, banki, instytucje finansowe ze stolicy i tzw. ściany wschodniej.

Uwzględniając podział regionalny kraju, największe zapotrzebowanie na informatyków ze znajomością zarządzania siecią występuje w centrum kraju, przede wszystkim w stolicy, gdzie mieszczą się ośrodki większości instytucji finansowych i siedziby wszystkich ministerstw i urzędów państwowych, oraz na wschodzie kraju. Administratorów sieci poszukuje 46% przedsiębiorstw i instytucji działających w Warszawie i województwach centralnych oraz 30% firm z województw wschodniej Polski. W pozostałych częściach kraju popyt ten nie przekracza z reguły 20%.

Inwestycja na przyszłość

W najbliższych trzech latach zapotrzebowanie na administratorów sieci znacząco wzrośnie - nowych specjalistów będzie poszukiwało 60% zakładów i jednostek administracji publicznej. Wynika to ze wzrostu nakładów na technologie informatyczne, a także z zakładanych już teraz zmian w systemach informatycznych. Popyt na administratorów, obecnie nierównomiernie rozkładający się między poszczególnymi branżami, ulegnie praktycznie zrównaniu. Wzrośnie znacząco w zakładach przemysłowych, branży handlowej i usługowej oraz administracji. W bankowości wyniesie natomiast zaledwie kilkanaście procent, choć prognozy te może zmienić wejście na rynek zachodnich instytucji finansowych, które z reguły poszukują przede wszystkim specjalistów od zarządzania siecią lokalną.

Obecnie najbardziej poszukiwani są administratorzy znający systemy Unix i NetWare, których chce zatrudnić odpowiednio: 55 i 35% firm. Znacznie mniej, zaledwie 10% przedsiębiorstw, poszukuje administratorów sieci Windows NT, jednak to właśnie znajomość zagadnień z zakresu zarządzania produktem Microsoftu stanie się w najbliższych trzech latach szczególnie opłacalna. Po zapowiadanej jeszcze przed końcem tego tysiąclecia premierze nowej, piątej wersji systemu, zapotrzebowanie na administratorów sieci zwiększy się ponad trzykrotnie, znacząco wzrosną zapewne także ich wynagrodzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200