Ile godzin pracy pozwala zaoszczędzić GenAI?

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, na czele z ChatGPT, znajdują coraz szersze zastosowania i wspomagają pracowników w coraz większej liczbie czynności. Jak wynika z najnowszego badania BCG, przekłada się to na realny wzrost produktywności.

58 proc. uczestników ankiety BCG, którzy na co dzień stosują rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji w środowisku pracy, zadeklarowało, że uzyskują dzięki niej wymierne korzyści – z oszczędnością czasu na czele.

Użytkownicy GenAI w skali tygodnia uzyskują przeciętnie „dodatkowe” pięć godzin. Mogą je dzięki temu przeznaczyć na wykonywanie większej liczby zadań, pracę strategiczną, rozwój osobisty, dodatkowe eksperymenty z GenAI, a czasem po prostu wychodzą wcześniej z biura.

Zobacz również:

  • Nowe prototypowe oprogramowanie pomoże w walce z deep fake'ami
  • AI Act opublikowany
  • Chiny liderem pod względem używania GenAI w firmach

- Wkraczamy w nową erę dla GenAI, w której mniej chodzi o optymizm i ciekawość, a bardziej o pewność siebie i realizację wartości. Popularyzacja [GenAI – red.] wzrosła, a ludzie zaczynają dostrzegać korzyści – skomentowała wyniki badania Vinciane Beauchene, dyrektor zarządzająca i partner w BCG, a także współautorka raportu „AI at Work: Friend and Foe”.

Jak podkreśla Beauchene, firmy również zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że uzyskanie wartości z inwestycji w GenAI będzie wymagało zmiany dotychczasowego podejścia. Dążenie do większej produktywności, jako celu nadrzędnego, powinno ustąpić miejsca podejściu bardziej „holistycznemu i proaktywnemu”. Czas zaoszczędzony przez pracowników należy wykorzystywać w sposób najbardziej dla nich wartościowy i sprawiający im przyjemność, jak również podejmować starania na rzecz zwiększania ich kompetencji, a w konsekwencji – przekształcenie organizacji i modeli operacyjnych.

Badanie, przeprowadzone przez BCG w formie ankiety wśród 13 tys. pracowników biurowych z 15 krajów, wykazało jednak również rosnący niepokój związany z rozwojem narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. 42 proc. ankietowanych sądzi, że z tego powodu wykonywany przez nich zawód może zniknąć w ciągu najbliższej dekady (to o 6 punktów proc. więcej niż rok temu, gdy BCG przeprowadziło podobną ankietę). Co ważne, opinia ta jest bardziej rozpowszechniona wśród użytkowników regularnie stosujących GenAI (uważa tak 49 proc. z nich) niż wśród osób, które GenAI nie używają (24 proc.).

Ogółem aż 79 proc. wszystkich ankietowanych jest przekonanych, że sztuczna inteligencja i generatywna AI wywrą znaczący wpływ na ich pracę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200