Ile będzie kosztować CEPiK

Na początku lutego okazało się, że budowa systemu CEPiK potrwa do końca 2008 r. O to, ile jeszcze pieniędzy pochłonie projekt, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmowa z WITOLDEM LISICKIM, rzecznikiem prasowym MSWiA.

Na początku lutego okazało się, że budowa systemu CEPiK potrwa do końca 2008 r. O to, ile jeszcze pieniędzy pochłonie projekt, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmowa z WITOLDEM LISICKIM, rzecznikiem prasowym MSWiA.

Ile MSWiA planuje wydać na CEPiK?

Do końca stycznia 2007 r. na budowę i eksploatację SI CEPiK wydano prawie 115 mln zł. W planach Funduszu Celowego CEPiK uwzględniono dalsze finansowanie następujących zadań: budowa i eksploatacja sieci WAN-CEPiK (MSWiA podjęło decyzję o wykorzystaniu w procesie jej budowy istniejących zasobów) - 52 mln zł; budowa i uruchomienie Centrum Zapasowego CEPiK - partycypuje w ok. 50% kosztów; wartość budynku biurowego z wyposażeniem, w którym mieścić się będzie m.in. Centrum Zapasowe na potrzeby CEPiK - 40 mln zł. Przewidziana jest także realizacja porozumienia MSWiA - Ministerstwo Transportu. Porozumienie to określa zasady integracji systemu POJAZD, wspomagającego proces rejestracji pojazdów i centralną personalizację dowodów rejestracyjnych, z aplikacją dla starostw opracowaną w ramach projektu CEPiK. Realizacja tego przedsięwzięcia zakłada ograniczenie po stronie MSWiA wydatków wcześniej planowanych.

Budowa pozostałej funkcjonalności CEPiK przewidziana w kontrakcie z - m.in. obsługa CEP-S, pozyskanie narzędzi do poprawy jakości danych w ewidencji, obsługa spraw załatwianych w trybie urzędowym, rozbudowa hurtowni danych - to koszt ok. 149 mln zł.

Kiedy powstanie Centrum Zapasowe dla CEPiK i sieć WAN-CEPIK?

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do uruchomienia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych dla Centrum Zapasowego. Natomiast rozbudowa ogólnopolskiej, policyjnej sieci teletransmisji danych - która ma dodatkowo pełnić rolę sieci WAN-CEPiK - prowadzona będzie synchronicznie z pracami budowy aplikacji dla starostw (ADSxP). Zakłada się, że docelową przepustowość sieć transmisji danych osiągnie do końca 2008 r., a więc do czasu wdrożenia ADSxP we wszystkich starostwach.


TOP 200