Ile banków w firmie?

I tu znów powracamy do kwestii: jeden czy kilka banków. Firmie, która decyduje się na kilka banków, łatwiej przesuwać na bieżąco przepływy między różnymi kontami. Może się to opłacać przy wysokich obrotach, gdy koszty stałe utrzymywania relacji w kilku bankach i tak okażą się mniejsze niż koszty zmienne (procentowe) przy dużych przelewach. Takiej firmy bank nie przyprze do muru, bo w łatwy sposób może ona przesunąć przelewy czy nawet kredyty do innego banku, z którego usług już korzysta. Z drugiej strony, jej pozycja negocjacyjna jest mniejsza, bo przecież przez dany bank nie przepływają całe obroty tej firmy. I tu jest miejsce dla modelu jednego banku. Groźba przeniesienia konta, rezygnacji z kredytów, usług leasingowych itd. pozwala na twarde negocjacje.

Wniosek? Jeśli nawet wybiera się jeden bank, należy pamiętać, że nie jest to wybór na zawsze, a na rynku działają również inne instytucje...

<hr>

Korzystać z jednego banku czy z kilku?

Ile banków w firmie?
Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, że dla każdej firmy lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z usług jednego czy kilku banków. Każde rozwiązanie może mieć swoje zalety, ale także i wady.

Nawiązanie ścisłej współpracy z jednym tylko bankiem może być korzystne, bo w ten sposób bank ma okazję dogłębnie poznać firmę, a przedstawiciele spółki mogą kontaktować się np. tylko z wybranym pracownikiem banku, który opiekuje się sprawami spółki - przygotowuje wnioski kredytowe etc. Jest to więc wygoda dla obydwu partnerów, która może oznaczać dla firmy skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie formalności związanych chociażby. ze zdobyciem czy powiększeniem kredytu obrotowego, a dla banku po prostu większe bezpieczeństwo udzielenia tego kredytu, co może przełożyć się także na warunki jego udzielenia. To oczywiście tylko najprostszy przykład takiej symbiozy.

Z drugiej strony taka poufałość może być kosztowna. Z doświadczenia wiem, że banki solidnie naciągają klientów na kursach wymiany walut, o ile ci pozwolą sobie na luksus niesprawdzania innych ofert, czy też są na tyle naiwni, by wierzyć, że dany bank "zawsze" daje im najlepsze kursy.

Tymczasem działy dealingu walutowego to często w bankach państwa w państwie - mają odrębną księgowość i odrębne cele, a dla dealerów liczy się głównie wykonanie rocznego budżetu, od którego zależą ich bonusy. Poleganie tylko na jednym banku może więc oznaczać dla firmy często dokonującej operacji walutowych wymierne straty z takiej zażyłości.

Dlatego zalecałbym stosowanie wobec banków zasady ograniczonego zaufania. Z jednej strony można powierzyć swoje interesy tylko jednemu z nich, ale z drugiej strony lepiej monitorować stale ofertę innych banków, by wiedzieć, czy ten wybrany przez nas nie próbuje przypadkiem za łatwo się wzbogacić.

Emil Szweda, analityk Open Finance <hr>

Następuje globalizacja

Ile banków w firmie?
W przypadku dużych przedsiębiorstw zalecam korzystanie z usług dwóch, trzech banków. Długa historia z jednym bankiem umożliwia ustalenie dobrych warunków i elastyczności we współpracy. Jednak z drugiej strony współpraca z kilkoma bankami daje pogląd na rynek usług bankowych, dostęp do szerszego wachlarza usług, umożliwia wybór najlepszej oferty danego produktu bankowego, a przede wszystkim daje dużo lepszą pozycję w negocjacjach z bankami. Korzystając z usług kilku banków zawsze mamy alternatywę rozwiązań i zabezpieczenie przed problemami jednego z banków, krótko mówiąc dywersyfikujemy ryzyko. Często też jeden bank nie chce i/lub nie może wziąć na siebie całego ryzyka finansowania dużego podmiotu, tak więc nawet jeśli chcielibyśmy współpracować z jednym bankiem, musimy korzystać z usług dodatkowego.

Dzisiejszy trend zmierza ku globalizacji, jeden bank obsługuje całą korporację na całym świecie. Nie jestem przekonany, że jest to korzystny trend, zarówno dla banków, jak i dla przedsiębiorstw.

Adam Ciuhak, prezes Strategia Horwath<hr>

Stawiam na jeden

Ile banków w firmie?
PRK Poznań SA działa w sektorze budownictwa kolejowego, tramwajowego i inżynieryjnego. Od ponad 10 lat posiadamy podstawowy rachunek bankowy w banku BRE i cały czas rozwijamy naszą współpracę z tymże bankiem. Zaletą posiadania rachunku w jednym tylko banku jest możliwość dostosowania oferty bankowej do naszej firmy - w jednym miejscu. Oczywiście, wiąże się to też z niższymi kosztami niż w przypadku posiadania rachunków w wielu bankach. Obecny bank w przypadku różnych produktów bankowych (kredyt, gwarancje, leasing, transakcje walutowe itp.) zawsze stosuje takie same kryteria, zawsze też podstawą negocjacji jest wolumen wszystkich operacji, które przeprowadzamy za pośrednictwem BRE. Gdy rozszerzamy gamę produktów bankowych, z których korzystamy, lub zwiększamy dostępne nam limity, nie musimy każdorazowo wypełniać wszystkich wniosków i załączników, gdyż raz dokonana przez bank ocena jest stosowana do wszystkich pozostałych transakcji w tym samym okresie.

Szymon Matyla, dyrektor ds. finansowych PRK Poznań SA


TOP 200