Iksemelizacja języka HTML

Następne wersje HTML będą zawierać coraz więcej rozwiązań przybliżających go do metajęzyka XML.

Następne wersje HTML będą zawierać coraz więcej rozwiązań przybliżających go do metajęzyka XML.

Mijają czasy, kiedy w kilka godzin można było poznać HTML i szybko przygotować własną stronę WWW z wykorzystaniem jedynie edytora tekstowego. HTML staje się bowiem językiem dość skomplikowanym. Jednak jego rozwój sprawia, że znacznie łatwiejsze staje się przygotowywanie dużych serwisów, w których podstron jest co najmniej kilkadziesiąt.

World Wide Web Consortium (W3C), organizacja powołana przez firmy informatyczne i agendy rządowe, której celem jest opracowywanie standardów istotnych w świecie WWW, stara się obecnie ujednolicić różne dialekty HTML-a, stworzone przez producentów przeglądarek.

Przyjęto założenie, że ma to się dokonać poprzez coraz głębszą integrację HTML-a z możliwościami metajęzyka XML. Dzięki temu od kodu HTML ma zostać oddzielona warstwa prezentacyjna oraz opis wykorzystywanych struktur danych.

Bez wieży Babel

Producenci przeglądarek dążą do rozbudowywania HTML, tak aby za jego pomocą dało się budować coraz bardziej atrakcyjne graficznie strony WWW . Obecnie promowany przez W3C język XHTML ma przywrócić wyraźną strukturalność do opisu stron WWW . Znaczniki są używane jedynie do opisu struktury dokumentu - nagłówków, paragrafów, dowiązań i in. Pozostałe informacje, np. o formatowaniu poszczególnych elementów, zostają wydzielone (ze stron są wyodrębnione dane o kolorze czy czcionkach). Dzięki temu łatwiej sprawować kontrolę nad wieloma stronami WWW, szybciej można przygotowywać różne wersje stron dla różnych typów urządzeń, jakimi dysponuje użytkownik, oraz znacząco skraca się czas ładowania strony. XHTML oddziela zawartość dokumentu od stylu jego prezentacji.

Twórcy zawartości pracują z plikami HTML, zaś projektanci graficzni ze schematami stylów. Konkretny schemat stylu musi być załadowany jedynie raz - pobranie każdej następnej strony odwołującej się do tego samego stylu to pobranie tylko jej zawartości. Natomiast zmiana wyglądu stron wymaga modyfikacji stylu, nie zaś poprawiania kodu każdej ze stron.

Kolejne usprawnienia

Następne wersje XHTML będą zawierały moduły, czyli filtry ograniczające opis strony zależnie od możliwości urządzenia docelowego (np. telefonu komórkowego), na którym ma zostać wyświetlona strona WWW . Docelowo XHTML ma wyeliminować prywatne standardy, takie jak PDF czy Flash. Do opisu stron będzie można bowiem dołączać inne języki bazujące na XML (np. Synchronized Multimedia Integration Language czy Scalable Vector Graphics Language). Rekomendacja XHTML 1.0 jest już dostępna od stycznia (to język znany także jako HTML 4.01). Wszystkie skrypty zawarte na stronie muszą być obudowane znacznikami komentarza. Wprowadzono też częściową integrację z XML - zawiera on m.in. 3 definicje typów DTD. Twórca strony może za pomocą wyprowadzonego z XML języka MathML prezentować formuły matematyczne. Obecnie wprowadzany jest XHTML 1.1, w którym będzie można już w pełni korzystać z DTD, co pozwoli na tworzenie własnych znaczników i posługiwanie się innymi językami wyprowadzonymi z XML.

Natomiast XHTML 2.0 powinien być dostępny dopiero latem przyszłego roku. Będzie on zawierał mechanizm obsługi zdarzeń (events), pozwalający na obsługę wszystkich elementów interakcji, także z wykorzystaniem urządzeń innych niż komputer (obecnie możliwa jest jedynie obsługa wywołań spowodowanych naprowadzeniem na dany obszar (mouse-over) lub kliknięciem (mouse-click).

Poprawiona zostanie również obsługa formularzy - dołączany do stron WWW kod pozwoli na wstępną weryfikację poprawności wypełnienia poszczególnych pół formularza od razu po stronie klienta (użytkownika przeglądarki WWW). Użytkownik będzie mógł również jednocześnie wielostronicowe formularze, by potem razem odesłać zbiorczy wynik ich wypełnienia.

W XHTML 2.0 zostaną wprowadzone profile dokumentów, co pozwoli na specyfikację składni i semantyki ich zbiorów. Dany profil będzie mógł na przykład opisywać format dokumentu przeznaczony dla użytkowników określonej przeglądarki WWW.


TOP 200