Idzie nowe

W dzisiejszym cenniku PC zamieszczamy m.in. ceny z ofert, przedstawionych na targach “Komputer 93“ w Bydgoszczy (3 do 6 marca br.) oraz ceny kilku firm z Katowic (dzięki uprzejmości naszego Czytelnika, p. Bartnika). Jak Polska długa i szeroka ceny sprzętu komputerowego są raczej na podobnym poziomie. Nie obserwujemy również zasadniczych zmian ich wielkości w czasie ostatniego tygodnia.

W dzisiejszym cenniku PC zamieszczamy m.in. ceny z ofert, przedstawionych na targach “Komputer 93“ w Bydgoszczy (3 do 6 marca br.) oraz ceny kilku firm z Katowic (dzięki uprzejmości naszego Czytelnika, p. Bartnika). Jak Polska długa i szeroka ceny sprzętu komputerowego są raczej na podobnym poziomie. Nie obserwujemy również zasadniczych zmian ich wielkości w czasie ostatniego tygodnia.

Taki stan quasi-równowagi cenowej będzie trwał zapewne do chwili wyjaśnienia się sytuacji związanej ze zmianami uwarunkowań ekonomicznych powiązanych z tą dziedziną gospodarki. Mam tu na myśli pragmatykę przydzielania koncesji na bezcłowy import elementów i podzespołów komputerowych, zmianę taryf celnych oraz zmienione częściowo zasady naliczania podatku granicznego. Na dodatek, już w lipcu czeka nas wejście w życie systemu naliczania podatków od wartości dodanej (tzw. VAT). Te ważne przekształcenia ekonomiczne mogą na długi czas określić obraz naszej rzeczywistości gospodarczej.

Do czasu okrzepnięcia tych zmian, ceny sprzętu komputerowego mogą mieć charakter chimeryczny i zależeć od wielu przypadkowych czynników. Wydaje się, że dopiero w drugiej połowie roku można się spodziewać jakiejś przejrzystości reguł gry na rynku komputerowym i co za tym idzie ogólnej stabilizacji tego rynku. Na dzisiaj wiadomo tylko to, że ceny pozostają jak na razie na stałym poziomie i że stoimy w przededniu ich zmian.


TOP 200