Idealne CV dla dyrektora IT

Jeśli CIO marzy o kontynuowaniu kariery w zarządzie firmy, powinien przygotować CV, które podkreśli jego umiejętności biznesowe i konkretne osiągnięcia.

Idealne CV dla dyrektora IT

CV dla typowych ról "środka kariery", takich jak główny architekt rozwiązań IT czy nawet menedżer działu IT, osnute są wokół umiejętności technologicznych. Jednak CV dla aspirującego do stanowiska w biznesie CIO będzie inne. Trzeba w nim podkreślić umiejętności związane z zarządzaniem całą firmą, a nie znajomość technologii. Nie sprawdzi się także lista udanych projektów zespołu IT.

Jakie są trzy najważniejsze składniki CV dla CIO, który chce się znaleźć w zarządzie?

1. Koncentracja na strategii, a nie na taktyce

Należy opisać konkretne obszary, w których udało się nam stworzyć wartość dodaną dla organizacji, i podkreślić, że podczas tworzenia mapy drogowej IT dla korporacji braliśmy pod uwagę długoterminowe plany biznesowe. Jeśli CIO w swojej karierze zajmował już miejsce w zarządzie, powinien napisać szczegółowo, jaki wniósł wkład do zarządzania firmą, podkreślając rolę rozwiązań technologicznych wspierających przyszły wzrost organizacji.

CIO powinien przyjrzeć się bliżej strategicznym zadaniom w ramach ról, takich jak dyrektor IT czy wiceprezes IT. Może tu wspomnieć o swojej roli w określaniu priorytetów we wprowadzania ulepszeń w firmie z punktu widzenia infrastruktury lub uczestniczeniu w planowaniu migracji aplikacji z istniejących systemów. Warto podkreślić przykłady umiejętności strategicznego myślenia na poziomie zarządu, dodać szczegóły, które pokazują potencjalne oszczędności dla biznesu, i rodzaj naszych relacji z najważniejszymi działami biznesowymi w poszczególnych procesach.

2. Wprowadzenie technologii jako czynnika napędzającego biznes

Jako miarę swojego sukcesu wielu CIO może wskazać nowe inicjatywy, które dodały wartość w formie zwiększonych przychodów, wyższych poziomów efektywności czy zwiększonej produktywności. Kluczem do pokazania tego typu szczegółów w życiorysie CIO jest skoncentrowanie się na końcowych rezultatach i mówieniu o technologiach zaangażowanych w osiągnięcie tych celów.

W tego rodzaju sytuacjach CIO (czy CTO) są często partnerami dla liderów biznesu, pomagają im identyfikować potencjalne ulepszenia, które mogą zostać osiągnięte dzięki zmianom technologicznym. Odniesienie się do potrzeb biznesowych jest kluczowe, a konkretna aplikacja, rozwiązanie czy platforma są jedynie częścią składową opowieści.

3. Dobre przykłady decyzji pozwalających na obcięcie kosztów

Do zadań CIO często należy wprowadzanie najnowszych rozwiązań, ale przy możliwie najniższych kosztach. Jest to reguła zwłaszcza w sytuacjach, w których CIO raportuje bezpośrednio do CFO. CV powinno podkreślać decyzje, które przyniosły pracodawcy najlepsze technologie i jednocześnie wiązały się z redukcją kosztów - podczas negocjowania znaczących oszczędności poprzez rozwiązania, takie jak czy długoterminowe kontrakty korporacyjne.

Dodatkowo inicjatywy IT często mają wpływ na zysk, np. przez automatyzację czy nowe możliwości tworzenia przychodów. Dobre CV dyrektora IT może przynieść rezultaty dzięki opowiedzeniu historii, która zawiera opis korzyści finansowych przyniesionych przez zmiany technologiczne, podkreśla skoncentrowanie na biznesie i podaje przykłady strategicznych decyzji CIO, które poprawiają pozycję całej firmy na rynku.

Najbliższe wyzwania dla działów IT

Największy wpływ na rozwój technologiczny firm będzie mieć modernizacja przestarzałych aplikacji i infrastruktury IT oraz rozwój usług dostępnych w modelu chmury. Odpowiedzią na te wyzwania będzie m.in. transformacja aplikacji oraz dalszy rozwój rozwiązań pozwalających na konsolidację infrastruktury IT w celu obniżenia kosztów, zmniejszania powierzchni centrum przetwarzania danych oraz ograniczania zużycia energii. Obecnie aplikacje muszą zarówno zapewniać przedsiębiorstwom ciągłość pracy bez przestojów, jak i szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesowe firmy, chcącej zachować konkurencyjność. Tymczasem wiele firm pracuje w nieelastycznych systemach IT, których utrzymanie i modernizacja jest bardzo kosztowna. Firmy czeka transformacja aplikacji. Wyzwaniem dla IT będzie dalsza ich modernizacja i poszukiwanie bardziej elastycznych rozwiązań. Przedsiębiorstwa zaczną wybierać aplikacje, które będą zawsze dostępne i łatwo adaptowane do nowych okoliczności. To wymusi również bardziej elastyczne i nastawione na efekty biznesowe postawy w działach IT.


TOP 200