Idea oferuje tańsze usługi dla użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi sieci komórkowej Idea GSM900/1800 mogą korzystać z nowej usługi Biznes Grupa, która umożliwia wykonywanie tańszych połączeń pomiędzy telefonami jednego właściciela.

Użytkownicy biznesowi sieci komórkowej Idea GSM900/1800 mogą korzystać z nowej usługi Biznes Grupa, która umożliwia wykonywanie tańszych połączeń pomiędzy telefonami jednego właściciela.

W ramach usługi Biznes Grupa abonenci posiadający Idei mogą wykonywać tańsze połączenia między posiadanymi przez nich telefonami należącymi do jednej grupy. Ponadto istnieje możliwość przydzielania praw do wykonywania połączeń poza grupę poszczególnym aparatom. W ten sposób np. pracownicy danej firmy mogą łączyć się z innymi firmowymi telefonami Idea (tańsze połączenia), ale nie wszyscy będą mogli telefonować poza grupę.

Warunki skorzystania z usługi oraz wysokość upustów na połączenia wewnątrz grupy są uzależnione od liczby telefonów posiadanych przez danego abonenta. Minimalna liczba telefonów, jaka może zostać włączona do Biznes Grupy, wynosi 20 sztuk, a upusty na połączenia zaczynają się od 20%.