Idą zmiany...

Ograniczenia nakładów na IT w najmniejszym stopniu dotyczyć będą bieżących wydatków na inwestycje w systemy biznesowe. W skutek kryzysu, może jednak zmienić się specyfika rynku ERP/BI.

Ograniczenia nakładów na IT w najmniejszym stopniu dotyczyć będą bieżących wydatków na inwestycje w systemy biznesowe. W skutek kryzysu, może jednak zmienić się specyfika rynku ERP/BI.

Z analiz firmy Forrester Research wynika, że tylko 16% szefów IT dużych przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych i Europy spodziewa się zmniejszenia budżetów na IT poniżej poziomu z 2008 r. Większość z nich upatruje w narzędziach informatycznych, a zwłaszcza systemach i , sposobu na usprawnienie własnej organizacji, w sensie kosztowym. Potwierdzają to również badania amerykańskiej organizacji The Society for Information Management. Wynika z nich m.in., że w najbliższych latach priorytetem wielu szefów IT będzie zwiększenie wykorzystania narzędzi typu Business Intelligence i Business Process Management. Zasilane skonsolidowanymi informacjami pochodzącymi z systemów klasy ERP, mają ułatwić optymalizację procesów biznesowych. W efekcie, według szacunków IDC, światowy wzrost wydatków na narzędzia analityczne do 2013 r. będzie kształtował się na poziomie 10-12%. Nawet w razie pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego będzie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku aplikacji biznesowych.

Zmiany u klientów...

10-12%

ma wynieść tempo wzrostu wydatków na narzędzia BI w ciągu najbliższych pięciu lat.

Niewątpliwie zmieni się również charakter inwestycji w IT. Badanie Forrester Research pokazuje bowiem, że najbardziej popularnymi metodami poszukiwania oszczędności w utrzymaniu środowiska IT będą outsourcing infrastruktury i usługowy model dostępu do oprogramowania biznesowego. Z analiz firmy Gartner wynika wręcz, że w skali świata dodatkowe środki na oprogramowanie w modelu SaaS zamierza przeznaczyć aż 90% firm. Warto dodać, że w celu zmniejszenia całkowitych kosztów posiadania aplikacji biznesowych 37% przedsiębiorstw zamierza zastąpić rozwiązania wykorzystywane obecnie aplikacjami udostępnianymi w modelu usługowym.

Analitycy Gartnera prognozują, że do 2012 r. wydatki na w modelu SaaS wzrosną dwukrotnie i przekroczą 15 mld USD. Na dalszy plan schodzą więc większe inwestycje związane m.in. z wdrożeniami i gruntownymi zmianami posiadanych systemów. Spodziewane są głównie inwestycje w oprogramowanie biznesowe nie wymagające dodatkowych nakładów na sprzęt. W związku z tym najpewniej zmieni się również sposób licencjonowania aplikacji biznesowych. Klasyczny model oparty na licencjach i rocznych opłatach za wsparcie techniczne zastąpi najprawdopodobniej model subskrypcyjny.

...i u dostawców

Prognoza ta znajduje potwierdzenie m.in. w wynikach finansowych największego dostawcy aplikacji biznesowych w modelu SaaS. W ostatnim kwartale rozliczeniowym przychody firmy Salesforce.com wzrosły o 43% i wyniosły w ostatnim kwartale 276,5 mln USD. Zysk netto był wyższy o 55%. Według przedstawicieli firmy, tak duże wzrosty są wynikiem rosnącej liczby użytkowników platformy Salesforce.com.

37%

przedsiębiorstw zamierza zastąpić rozwiązania wykorzystywane obecnie aplikacjami udostępnianymi w modelu usługowym.

Tylko w ostatnim kwartale br. ich liczba wzrosła o niemal 10%.

Tymczasem giganci branży ERP powoli odczuwają spadek dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży licencji. W strukturze przychodów rośnie natomiast udział usług – m.in. wsparcia technicznego. W pewnym stopniu zmiana ta przekłada się na spadek rentowności koncernów. Dla przykładu, w trzecim kwartale br. przychody koncernu SAP były w skali rocznej o 15% wyższe niż w podobnym okresie zeszłego roku. Mimo to, zyski niemieckiego giganta spadły o 5%. SAP zarobił 388 mln euro. Podobnie, choć w nieco innej skali, zmieniła się zyskowność mniejszego konkurenta SAP – firmy Epicor. W trzecim kwartale naliczane wedle zasad GAAP przychody amerykańskiej firmy wyniosły 135,8 mln USD i były wyższe o 31,7% niż w analogicznym okresie 2007 r. Mimo to, zysk netto zmalał o 52,6%. W związku z tym, a pośrednio w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesu, producenci systemów ERP starają się rozwijać własne aplikacje pod kątem dostosowania ich do modelu SaaS.

Rynek ERP w regionie

Polski rynek ERP nadal rozwija się w szybkim tempie. Dynamika wzrostu wartości inwestycji w aplikacje biznesowe na naszym rynku w 2007 r. wyniosła ok. 20%. Według szacunków IDC, w ubiegłym roku wartość polskiego rynku aplikacji biznesowych wyniosła 211 mln USD (175 mln USD rok wcześniej). Natomiast w przyszłym roku tempo wzrostu polskiego rynku aplikacji biznesowych najprawdopodobniej nie przekroczy 10%.

Jednocześnie, według ekspertów firmy Pierre Audoin Consultants (PAC) w 2009 r. najszybciej rozwijającym się rynkiem regionu Europy Środkowo-Wschodniej będzie Rosja. W tym kraju prognozowana dynamika wzrostu sprzedaży licencji na systemy ERP ma wynieść 21% w skali roku. Analitycy PAC szacują, że w przyszłym roku wartość rosyjskiego rynku ERP przekroczy 1,1 mld euro. Wcześniejsze prognozy zakładały jednak wzrost dynamiki na poziomie 24% rocznie.


TOP 200