ITeraz Mazowsze

Na infrastrukturę teleinformatyczną, rozwój kompetencji w zakresie społeczeństwa informacyjnego i e-usługi samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 750 mln zł z funduszy unijnych i środków własnych.

Większość samorządów wojewódzkich uchwaliła w ostatnich latach strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ale to dopiero początek drogi. Ktoś musi się nią zająć. Można wybierać między strukturami urzędu marszałkowskiego (np. Departament Społeczeństwa Informacyjnego, jak to jest w Małopolsce) a spółką samorządową, jak Agencja Rozwoju Mazowsza. Powstała ona w 2005 r. w celu kreowania i wspierania rozwoju ekonomicznego województwa mazowieckiego. 100% jej akcji należy do Samorządu Województwa Mazowieckiego. I tenże, w lutym 2007 r., przekazał jej zadania "w zakresie inicjowania przedsięwzięć zmierzających do wdrażania i realizacji Strategii e-Rozwoju Mazowsza".

Internet w każdej gminie

Strategia e-Rozwoju Mazowsza to takie projekty, jak Internet dla Mazowsza, Mazowszanie, klaster technologii kosmicznych Mazovia oraz Innowacyjne Mazowsze.

Krzysztof Filiński, prezes zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza

"To takie projekty, jak Internet dla Mazowsza, Mazowszanie, klaster technologii kosmicznych Mazovia oraz Innowacyjne Mazowsze" - wymienia Krzysztof Filiński, prezes zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza. "Słowem, infrastruktura, kompetencje i e-usługi" - dodaje. Nacisk na infrastrukturę teleinformatyczną nie dziwi. Audyt wykazał, że Mazowsze, podobnie jak inne regiony, jest niedostatecznie wyposażone w sieć szerokopasmową. Jeśli temu nie zaradzić, to regionowi grozi zjawisko wykluczenia cyfrowego. Nie dość tego: ograniczenia w dostępie do sieci występują nie tylko na obrzeżach województwa, ale również na rogatkach Warszawy. "Jest potrzeba systemowego rozwiązania problemu braku dostępu do sieci mieszkańców Mazowsza" - uważa Krzysztof Filiński.

Temu ma właśnie zaradzić projekt Internet dla Mazowsza - budowa pasywnej sieci teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące sieci szerokopasmowe (model małopolski) na obszarach wykluczenia cyfrowego. Jego wartość szacuje się na prawie 511 mln zł. Od 2011 r. każdy operator telekomunikacyjny będzie mógł użytkować wybudowaną infrastrukturę na jasno sformułowanych warunkach, identycznych dla wszystkich. "Ta sieć umożliwi operatorom telekomunikacyjnym wybudowanie własnych sieci, tam gdzie do tej pory ROI był dla nich zbyt niski. Ale oczywiście jej właścicielem będzie województwo" - przypomina Tomasz Wątor, kierownik działu społeczeństwa informacyjnego w Agencji Rozwoju Mazowsza. W tym przypadku AMR pełni rolę koordynatora projektu. "Coraz bardziej przekonujemy się, żeby nowe światłowody rozprowadzić po gminach korzystając z trakcji elektrycznej. Byłoby to rozwiązanie szybkie i ekonomiczne" - twierdzi Krzysztof Filiński. Aczkolwiek trzeba jeszcze poczekać na oficjalne stanowiska poszczególnych zakładów energetycznych.


TOP 200