ITU określa kurs na 4G

Obradująca w Japonii grupa robocza Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-R przystąpiła do definiowania zaawansowanych systemów trzeciej generacji IMT-2000, które w przyszłości staną się podstawą systemów czwartej generacji (4G) łączności globalnej.

Obradująca w Japonii grupa robocza Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-R przystąpiła do definiowania zaawansowanych systemów trzeciej generacji IMT-2000, które w przyszłości staną się podstawą systemów czwartej generacji (4G) łączności globalnej.

Na kolejnym szóstym spotkaniu grupy WP8F w Tokio uczestnicy (255 członków z 33 krajów) osiągnęli porozumienie odnośnie zasadniczej koncepcji ewolucji zaawansowanych systemów komunikacji mobilnej 3G dla bezprzewodowych sieci LAN, zapewniającej osiągniecie w 2010 r. transmisji danych z szybkością 100 Mb/s.

Zobacz również:

Członkowie ITU-R zdecydowali, że dalszy rozwój systemów mobilnych IMT-2000 będzie sankcjonował szybką transmisję pakietową z równoczesnym przekazem głosu i danych. Dla zaawansowanych systemów łączności 3G (IMT-2000) ITU przewiduje stosowanie jedynie dwóch standardów przekazu szerokopasmowego: technologię WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) - już zaadaptowaną przez NTT DoCoMo i J-Phone Communication - rozszerzaną stopniowo do przepływności 8 Mb/s w stronę abonenta, oraz rozwijanie technologii CDMA 2000, która zapewni szybkość transmisji 2,4 Mb/s w obydwu kierunkach równocześnie.

Ponadto uzgodniono, że współdziałaniem sieci (roaming) operujących w obydwu standardach IMT-2000 zajmie się od listopada 2001 grupa SG8.


TOP 200