ITIL autoryzowany

Warszawska spółka CTPartners - jako pierwsza firma w Polsce - uzyskała akredytację EXIN. Jest to jedno z dwóch najważniejszych, niezależnych centrów certyfikacyjnych w zakresie ITIL. EXIN jest rekomendowany przez Office of Government Commerce (OGC), twórców tego zbioru praktyk prowadzenia projektów IT.

Warszawska spółka - jako pierwsza firma w Polsce - uzyskała akredytację EXIN. Jest to jedno z dwóch najważniejszych, niezależnych centrów certyfikacyjnych w zakresie ITIL. EXIN jest rekomendowany przez Office of Government Commerce (OGC), twórców tego zbioru praktyk prowadzenia projektów IT.

CTPartners otrzymała także tytuł akredytowanego centrum szkoleniowego i egzaminacyjnego EXIN. Firma ta jest teraz jednym z najważniejszych ośrodków szkoleniowych w zakresie metodyki ITIL. Od początku 2004 r. CTPartners przeszkoliła już ponad 300 osób. Dzięki akredytacji została jednym z 45 światowych centrów szkoleniowych ITIL Foundation akredytowanych przez EXIN. Jest także jedyną polską firmą posiadającą akredytację na prowadzenie szkoleń w języku polskim. Starania o uzyskanie tego samego tytułu podjęła niedawno spółka Infovide.


TOP 200