IT zdecentralizuje biznes

IT spowoduje, że nastąpi decentralizacja zarządzania na dużą skalę - przewidują autorzy raportu przygotowanego przez Economist Intelligence Unit. Głównymi czynnikami zmiany będzie lepsze wykorzystanie danych i optymalizacja procesów biznesowych.

IT zdecentralizuje biznes
Biznes wchodzi - dzięki technologii - w nową erę decentralizacji. Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Ricoh wśród menedżerów z firm z całego świata pokazuje, że do 2020 r. aż 63% liderów biznesowych będzie przygotowanych do zmiany na bardziej zdecentralizowany model działania. Będzie to możliwe dzięki technologii, która poprawi działanie systemów i procesów. Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych przesunie się z centralnych zarządów w stronę indywidualnych pracowników - przewidują autorzy raportu. Biznes stanie się bardziej zorientowany na procesy, będzie wymagał informacji wysokiej jakości dostępnych w zdecentralizowanej formie, tak aby mogły być otrzymywane, przechowywane i przekształcane przez pracowników.

Taka transparentność oznacza, że podejmowanie decyzji stanie się mniej hierarchiczne, pozwoli pracownikom, którzy pracują bezpośrednio z klientami, podejmować ważne decyzje biznesowe bez zwłoki.

Zobacz również:

Wielu liderów biznesowych, którzy uczestniczyli w badaniu uważa, że do 2020 roku klienci staną się głównym źródłem pomysłów na nowe produkty i usługi.

Dodatkowo, 86% liderów biznesowych uważa, że klienci staną się integralną częścią procesu podejmowania decyzji, zespoły projektowe będą miały w swoich szeregach ludzi spoza organizacji, takich jak klienci czy partnerzy biznesowi.

W badaniu uczestniczyło ponad 550 menedżerów z firm z całego świata, przy czym jedna trzecia pochodziła z Europy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200