IT w nowych czasach

Pracownicy nie polegają już na działach IT w ocenie rozwiązań technologicznych, sami też potrafią się o posiadanie tej technologii zatroszczyć.

Funkcje centrów danych są oddawane w outsourcing, a pracownicy w coraz większym stopniu korzystają z mediów społecznościowych, narzędzi mobilnych, chmury obliczeniowej i materiałów wideo, aby ominąć IT. Wielu CIO jest zaniepokojonych tym, że tracą kontrolę nad swoją domeną.

Jednak analitycy Forrestera wierzą, że te zmiany mogą stworzyć dla CIO możliwości osiągnięcia większych wpływów, przez wspieranie i zaspokajanie potrzeb biznesowych. Aby odnieść sukces, CIO powinni wziąć pod uwagę następujące wskazówki.

Zobacz również:

1. Należy inwestować w wyniki biznesowe, a nie po prostu w wymogi biznesowe. Wyniki biznesowe powinny napędzać finansowanie IT. Zamiast ślepo wykonywać polecenia dostarczania technologii, IT powinno działać jako partner biznesowy aby zoptymalizować szerokie portfolio IT. CIO powinni mierzyć sukces IT przez obserwowanie wpływu na wyniki takie jak wzrost przychodów i zaangażowanie klientów.

2. Należy się skoncentrować na wzmocnieniu technologii i innowacji, a nie tylko wykonawstwie. CIO, który odnosi sukcesy, tworzy możliwości dla organizacji, umożliwiające jej wprowadzanie innowacji i chętnie ponosi ryzyko testowania nowych technologii. Przez zachęcanie do innowacji i dostarczanie platform technologicznych, które mają wpływ na rozwój produktu, liderzy IT pomagają napędzać wzrost.

3. Należy zarządzać usługami, a nie być tylko dostawcą usług. CIO powinni radykalnie zmieniać model dostarczania IT. W nowym modelu centrum usług współdzielonych, podobnym do innych korporacyjnych funkcji, technologia będzie konsumowana jako usługa biznesowa. CIO będą odpowiedzialni za dostarczanie usług, bez względu na to, skąd te usługi będą pochodziły.

4. Jeśli IT będzie chciało mieć zbyt dużą kontrolę, pracownicy biznesowi będą omijali ten dział. Jednak jeśli CIO pozwoli biznesowi wpływać na decyzje technologiczne, nastąpi integracja i współpraca będzie łatwiejsza i pełniejsza.


TOP 200