IT polską specjalnością eksportową

Warto także aktywniej wyjść na zewnątrz. Minister Dariusz Bogdan wyjawił, że jednym z najnowszych pomysłów rządu jest stworzenie grupy brokerów technologicznych, którzy byliby certyfikowani przez Ministra Gospodarki i którzy zyskaliby akceptację polskiej branży IT. MG zapewniłoby im finansowanie udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych, gdzie promowaliby polskie przedsiębiorstwa i nawiązywali współpracę w imieniu rodzimych firm z firmami zagranicznymi.

Możemy eksportować takie urządzenia, w których myśl techniczna jest droższa niż cały sprzęt i w ten sposób zdobywać na świecie przewagę konkurencyjną.

Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Dyskusję możemy podsumować dość optymistycznie - polski eksport branży IT mógłby być w znacznie lepszej kondycji, gdyby firmy były przekonane o tym, że informatyka rzeczywiście jest polską specjalnością. Nasi przedsiębiorcy są bardzo silni, kreatywni i powinno starczyć im odwagi, aby ruszyć ze swoimi produktami w świat. Jak podkreśliła prezes PARP "mamy wystarczająco dużo mechanizmów wsparcia".

Zobacz również:

  • Wsparcie finansowe na cyfryzację MŚP. Do zdobycia 110 mln PLN
  • Czempioni eksportu

Partnerem merytorycznym debaty była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, którą reprezentowała prezes Bożena Lublińska-Kasprzak. W debacie uczestniczyli także: wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan, prezes PIIT Wacław Iszkowski, zastępca sekretarza generalnego KIG Jacek Czech, wiceprezes Ericpolu Marek Gajowniczek oraz Marcin Beme przewodniczący rady nadzorczej MDPL (audioteka.pl), beneficjenta działania 8.1 PO IG.

Co oferuje PARP przyszłym eksporterom IT
  • Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej",
  • Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Debata Computerworld i PARP była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IT polską specjalnością eksportową
IT polską specjalnością eksportową
IT polską specjalnością eksportową

TOP 200