IT polską specjalnością eksportową

Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak uważa, że duże firmy radzą sobie w kwestii promocji międzynarodowej, ale silniejszego wsparcia potrzebują małe i średnie przedsiębiorstwa. "Planujemy kampanie zwiększające świadomość przedsiębiorców. Polska jest krajem ludzi bardzo kreatywnych, natomiast mamy problem z kapitałem społecznym, współpracą, a to jest jeden z czynników, które uwalniają innowacyjność. Jak pokazują badania, ok. 20% innowacyjności nie wymaga dodatkowych kosztów. Można wiele zrobić bez dodatkowych pieniędzy" - stwierdziła Bożena Lublińska-Kasprzak. Wiele działań PARP związanych jest właśnie z niwelowaniem barier miękkich - świadomościowych, językowych, prawnych.

Polscy przedsiębiorcy chcący rozpoczynać działalność za granicą otrzymywali od administracji państwowej wsparcie takie, jak np. firmy szwedzkie - czyli pakiet informacji prawno-biznesowych o specyfice danego rynku. Gdy Szwed zakłada dwuosobową firmę, to od razu myśli o całym świecie, idzie do jednego urzędu i otrzymuje pakiet potrzebnych informacji. W Polsce taka firma nawet nie bardzo wiedziałaby dokąd pójść.

Marek Gajowniczek, wiceprezes Ericpol

Marek Gajowniczek, wiceprezes Ericpolu, w którym aż 98% przychodów pochodzi z eksportu marzy, aby polscy przedsiębiorcy chcący rozpoczynać działalność za granicą otrzymywali od administracji państwowej wsparcie takie, jak np. firmy szwedzkie - czyli pakiet informacji prawno-biznesowych o specyfice danego rynku. Według niego brak dostępu do tego rodzaju wiedzy jest jedną z głównych barier wejścia na obce rynki. "Gdy Szwed zakłada dwuosobową firmę, to od razu myśli o całym świecie, idzie do jednego urzędu i otrzymuje pakiet potrzebnych informacji. W Polsce taka firma nawet nie bardzo wiedziałaby dokąd pójść" - mówi.

Zobacz również:

  • Wsparcie finansowe na cyfryzację MŚP. Do zdobycia 110 mln PLN

Konkurowanie jakością

Zdaniem Marka Gajowniczka, to usługi informatyczne, świadczone np. na rzecz centrów badań i rozwoju innych firm, mogą stać się polską specjalnością eksportową. "Można tu mówić o tendencji podobnej jak przy produkcji sprzętu - wszystkie proste rzeczy związane z informatyką prędzej czy później zostaną przeniesione tam gdzie jest najtaniej, ponieważ wszyscy są w stanie je robić. Natomiast Polska ma wybitnych specjalistów w branży IT, którzy świetnie poradzą sobie na świecie" - uważa.

Planujemy kampanie zwiększające świadomość przedsiębiorców. Polska jest krajem ludzi bardzo kreatywnych, natomiast mamy problem z kapitałem społecznym, współpracą, a to jest jeden z czynników, które uwalniają innowacyjność. Jak pokazują badania, ok. 20% innowacyjności nie wymaga dodatkowych kosztów. Można wiele zrobić bez dodatkowych pieniędzy.

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP

Aby konkurować np. z firmami hinduskimi, które są kilkadziesiąt razy większe i utrzymać się na rynku, trzeba dostarczać usługi informatyczne na odpowiednio wysokim poziomie. Podobnego zdania jest Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. "Możemy eksportować takie urządzenia, w których myśl techniczna jest droższa niż cały sprzęt i w ten sposób zdobywać na świecie przewagę konkurencyjną" - mówi.

Nowe pomysły

Prezes PIIT zastanawiał się, czy jest dziś na polskim rynku firma, która w przyszłości wyrośnie na dużego międzynarodowego gracza. Zdaniem przedstawiciela KIG, istotniejsze jest jednak wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one tworzą polską gospodarkę. Jednym z pomysłów, które padły podczas dyskusji, było zorganizowanie dużej branżowej imprezy w Polsce, która pozwoliłaby przedsiębiorcom poznać się, nawiązać współpracę, wymienić doświadczeniami i ideami.


TOP 200