IT coraz bardziej zielone

Na co są gotowi Polacy, by bardziej świadomie korzystać z technologii i jak na tym tle wyróżnia się sektor IT? Odpowiedzi na to przynosi badanie serwisu rekrutacyjnego IT the:protocol.

fot. Pixabay

Edukacja ekologiczna ma sens! Jako konsumenci coraz częściej zwracamy uwagę na to co kupujemy, jak kupujemy, jak konsumujemy. Segregujemy, rozsądnie używamy energii elektrycznej, dokładamy swoją cegiełkę do zrównoważonego rozwoju, ale też zaczynamy wywierać presję na producentów.

Zmiany naszych przyzwyczajeń i świadomość ekologiczna to proces rozłożony w czasie. Badanie the:protocol, serwisu rekrutacyjnego dla branży IT, należącego do Grupy Pracuj, przeprowadzone wśród 700 Polaków, w tym 300 specjalistów reprezentujących branżę IT, pokazuje, że świadomość Polaków w zakresie ekologii cyfrowej dopiero się rozwija. Jednocześnie respondenci nie mają wątpliwości, że zmiana w ich zachowaniach cyfrowych będzie musiała nadejść. Są też już gotowi na modyfikowanie niektórych swoich postaw w pracy i w domu.

Zobacz również:

  • Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem?
  • Powstał prototyp energooszczędnego chipa wzorowanego na mózgu
  • Centra danych: zrównoważony rozwój staje się normą

Niespodziewanym sojusznikiem ekologii cyfrowej okazują się inflacja i rosnące koszty życia. Ankietowani przez the:protocol przyznawali m.in. że aktualne koszty energii mogą być impulsem do bardziej przemyślanego korzystania z urządzeń cyfrowych w czasie prywatnym (przyznawało to 41% badanych) i w pracy (40%). Podobny odsetek wskazywał również na rosnącą z tego powodu rolę bardziej zrównoważonego wykorzystania internetu w obu sferach życia.

● Niemal połowa badanych (47%) jest gotowa rzadziej korzystać z mediów społecznościowych, aby ratować środowisko. ● Tylko 37% ankietowanych ograniczyłoby z tych samych powodów korzystanie z serwisów audio, a 36% – z video. ● Aż 42% respondentów mogłoby, z pobudek ekologicznych, zmniejszyć użycie technologii towarzyszących pracy zdalnej i hybrydowej: kamer internetowych i spotkań online. ● 40% badanych spodziewa się, że rola ekologii cyfrowej w najbliższych latach będzie rosła i wpłynie na sposób, w jaki użytkujemy technologię. ● Aż 65% badanych specjalistów i specjalistek IT świadomie czyści służbową skrzynkę mailową oraz odłącza od sieci naładowany sprzęt.

Najwięcej uczestników badania akcentowało, że chęć oszczędzania może przełożyć się na takie proekologiczne zachowania jak bardziej świadome wykorzystywanie ładowarek (53%) i trybu czuwania urządzeń (52%). Z badania wynika również , że argumenty ekologiczne też są w stanie skłonić nas do samoograniczeń w korzystaniu z technologii. Na rzadsze korzystanie w czasie prywatnym m.in. z Facebooka czy Instagrama zgodziłoby się 47% ankietowanych. Nieco mniej niż połowa badanych (43%) jest też w stanie bardziej świadomie podłączać sprzęty do źródeł energii z pobudek ekologicznych.

Tymczasem jedno z głównych źródeł rosnącej na świecie liczby przesyłanych danych – serwisy streamingowe i pochodzące z nich treści – to dla wielu użytkowników wciąż świętość. Na ograniczenie korzystania z serwisów audio w celach ekologicznych zgodziłoby się 37% respondentów, a na zmniejszenie liczby oglądanych online seriali czy filmów – 36%. Jeszcze większe kontrowersje budzi zmniejszanie jakości oglądanych grafik i wideo – do tego skłonnych jest odpowiednio tylko około 26% i 22% badanych Polaków.

Większa akceptacja ewentualnych zmian z powodów ekologicznych, widoczna jest w deklaracjach dotyczących zachowań w miejscu pracy – nawet jeśli ograniczenia te będą narzucane przez pracodawcę. Nieco ponad połowa respondentów skłonna byłaby się zgodzić na monitorowanie przez firmę liczby dokumentów drukowanych w biurze oraz ograniczyć samodzielnie liczbę subskrybowanych newsletterów. Połowa badanych zgodziłaby się także na ograniczenie skali oświetlenia czy nowe zasady zużycia prądu w biurze.

Czy osoby pracujące w branży IT, która bezpośrednio odpowiada za wytwarzanie technologii cyfrowych, wpływających na środowisko, wyróżniają się świadomością ekologiczną na tle innych badanych? Okazało się, że nawet jeśli nie są oni promotorami idei ekologii cyfrowej, wielu z nich jest pragmatykami dbającymi o cyfrową higienę.

Około 2/3 badanych specjalistów i specjalistek IT często lub zawsze stara się czyścić przeczytaną pocztę e-mail i folder spam. Taka sama część badanych deklaruje, że regularnie odłączają ładowarkę od gniazda po naładowaniu sprzętu. Większość ankietowanych specjalistów IT stara się wyłączać w smartfonie niewykorzystywane funkcje (np. bluetooth, WiFi, nieużywane aplikacje), dzięki czemu wymaga on rzadszego ładowania i przetwarza mniej danych. Nieco mniej stara się usuwać swoje niepotrzebne służbowe pliki z sieci czy też zwraca uwagę na wielkość załączników w mailach (po 56%). Znaczna część specjalistów i specjalistek IT, szczególnie narażonych na ryzyko „przedawkowania” technologii, dość często sięga także po rozwiązania wspierające utrzymanie cyfrowej równowagi. Więcej, niż 4 na 10 z nich często lub zawsze świadomie mierzy czas poświęcany na korzystanie z różnych urządzeń, starając się go ograniczać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200