ISSA Polska: oficjalne otwarcie

Stowarzyszenie ISSA Polska, reprezentujące międzynarodową organizację International Security Systems Association, doczekało się oficjalnej rejestracji. Głównym działaniem stowarzyszenia będzie szerzenie wiedzy na temat ochrony systemów informacyjnych i szeroko pojętego bezpieczeństwa elektronicznego.

ISSA Polska: oficjalne otwarcie
ISSA Polska jest organizacją typu non-profit, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz zasad i praktyk, gwarantujących poufność i dostępność danych. Praktycznym wymiarem podejmowanych działań ze strony stowarzyszenia są comiesięczne spotkania merytoryczne (organizowane zwykle w trzecią środę miesiąca), gromadzące licznych uczestników i prelegentów (specjaliści na rynku krajowym oraz światowym). Program spotkań tego typu jest dostępny na stronie internetowej ISSA Polska.

Prezesem polskiego oddziału International Security Systems Association został Patryk Gęborys. Jak podkreśla szef ISSA Polska główna aktywność pracowników stowarzyszenia skupi się wokół integracji i centralizacji zasobów (głównie tych najbardziej cennych - wysokiej klasy specjalistów) w celu wymiany doświadczeń oraz realizacji podstawowej misji ISSA, jaką jest edukacja. Poszerzanie wiedzy o informatycznych systemach bezpieczeństwa, zarówno wśród członków organizacji, jak i użytkowników końcowych, jest dominującym aspektem działań ISSA Polska.

Zobacz również:

  • Globalna społeczność security
ISSA Polska: oficjalne otwarcie

Zbigniew Dawydzik

O walorach (kliknij, aby posłuchać) członkostwa w stowarzyszeniu ISSA rozmawialiśmy z wiceprezesem zarządu polskiego oddziału organizacji, Zbigniewem Dawydzikiem. Oferta ISSA Polska skierowana jest przed wszystkim do specjalistów ds. bezpieczeństwa (security officers), kierowników projektów oraz kadry zarządzającej. Organizacja posiada już członków wśród polskiej branży telekomunikacyjnej i informatycznej (m.in. TP, Plus, Era, Orange, McAfee, Interia.pl). Kolejnymi segmentami krajowej gospodarki, w których aspekty bezpieczeństwa są kluczowe, a które tym samym mogą być zainteresowane współpracą z ISSA Polska są rynki ubezpieczeniowe, finansowe (banki), urzędy publiczne, administracja, ośrodki akademickie.

Członkostwo w ISSA Polska, choć teoretycznie bezpłatne, nie do końca takowe jest. Przystąpienie do polskiego oddziału organizacji wiąże się z automatycznym wcieleniem do międzynarodowego ISSA - ten fakt zaś kosztuje 95 USD (opłata roczna). Jak podkreśla Zbigniew Dawydziak, zdecydowana większość tego kosztu jest rekompensowana przez liczne zniżki dla członków, biorących udział w szkoleniach i konferencjach.

Najbliższe plany ISSA Polska, to m.in. organizacja seminarium inauguracyjnego (I kw. 2006 roku) oraz uczestnictwo w sympozjum ISSA Europe oraz konferencji ENIGMA (przewidywany temat wiodący - sygnalizacja SS7 w sieciach telekomunikacyjnych i związane z tym aspekty niezawodnościowe).

Międzynarodowe stowarzyszenia ISSA zostało założone w 1982 roku w Kalifornii, USA. Obecnie posiada ponad 13 tys. członków, działających w 95 oddziałach w 24 krajach (w tym w ośmiu z Unii Europejskiej). Jednym z najważniejszych osiągnięć ISSA jest opracowanie niezależnego certyfikatu dla profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem SI - CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Organizacja ściśle współpracuje również ze stowarzyszeniami ISACA oraz ASIS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200