ISOC vs ZUS: NSA oddala skargę

- Sąd oddalił skargę kasacyjną. Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu. Jednak to proste rozstrzygnięcie ma daleko idące skutki - ostrzega Zdzisław Kaleta pełnomocnik ISOC Polska. Jego zdaniem, dzisiejsze orzeczenie jest bowiem bardzo istotne dla postępowań o uzyskanie informacji publicznej. Rozprawa kasacyjna w sprawie ISOC vs ZUS - o ujawnienie informacji publicznej dotyczącej specyfikacji KSI MAIL odbyła się 16 września.

ISOC Polska domagał się, aby NSA uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę organizacji na decyzję prezesa ZUS. Prezes Zakładu odmówił udzielenia informacji publicznej dotyczącej KSI Mail z powodu ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy Prokomu.

- Orzeczenie potwierdza, że decyzje administracyjne odmawiające udzielenia informacji, powołujące się bez pokazania dowodów na ochronę danych osobowych lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, są wyłączone z kontroli sprawowanej przez wyspecjalizowane Sądy Administracyjne. Tworzy to zagrożenie dla praktycznej realizacji prawa do uzyskania informacji publicznej i ogranicza prawa obywateli. Wystarczy, że organ administracyjny wydając decyzję powoła się na mityczną i bliżej nieokreśloną "tajemnicę przedsiębiorcy" i już nie musi się martwić o prawidłowość prowadzenia postępowania i może czuć się zwolniony z obowiązku dbanie o interesy stron. Żądającemu informacji obywatelowi pozostaje tylko pozew do Sądu Powszechnego, znanemu z powolności działania, nakładający zgodnie z procedurą obowiązek samodzielnego udowodnienia zarzutu przez skarżącego się obywatela i narażający go na zwiększone koszty postępowania. Co więcej, Sądy Powszechne będą musiały poduczyć się postępowania administracyjnego co nie będzie łatwe - powiedział Zdzisław Kaleta pełnomocnik ISOC Polska. Przypomnijmy, na termin rozprawy przed Sądem Powszechnym czeka Sergiusz Pawłowicz, który również toczy prawną batalię z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również:

  • Spółka K-BIT postawiła na chmurę Oracle
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200