ISO i IEC zaaprobowały specyfikację SMI-S

Dwie organizacje, ISO (International Organization for Standardization) i IEC (International Electrotechnical Commission), ratyfikowały specyfikację SMI-S (Storage Management Initiative Specification).

Specyfikacja została opracowana przez stowarzyszenie SNIA (Storage Networking Industry Association). SMI-S definiuje szereg interfejsów, dzięki którym aplikacje zarządzające systemami pamięci masowych - w tym systemami pracującymi w sieciach SAN - mogą ze sobą współpracować i kontrolować systemy oferowane przez różnych dostawców.

Szereg firm produkujących systemy pamięci masowych - w tym EMC, IBM i Hewlett-Packard - wprowadziło już do swoich rozwiązań mechanizmy pracujące zgodnie z wersją 1.0 specyfikacji SMI-S 1.0. Szacuje się, że użytkownicy mają obecnie do wyboru blisko 500 takich rozwiązań.

Zobacz również:

SNIA pracuje obecnie nad kilkoma wersjami specyfikacji SMI-S, koncentrując swoją uwagę szczególnie na wersji 1.1, która definiuje interfejsy znajdujące się między pamięciami NAS i systemami pamięci masowych wykorzystującymi protokół iSCSI. SMI-S v1.1 opisuje różne systemy pamięci masowych i świadczone przez nie usługi, takie jak kopiowanie danych z jednej macierzy na inną. Specyfikacja ta jest też obecnie poddawana ocenie przez ANSI.

Kolejna wersja specyfikacji SMI-S, jaką zajmuje się SNIA, jest oznaczona numerem 1.02. Warto też wspomnieć o wersji 1.03 specyfikacji SMI-S, ratyfikowanej już przez American National Standards Institute i przedłożonej ISO z prośbą o ratyfikowanie.


TOP 200