ISO chce opłat

International Standards Organization (ISO) finansuje swoją działalność sprzedażą dokumentów zawierających opisy standardów. Ostatnio organizacja przedstawiła jednak wstępną propozycję pobierania opłat za wykorzystanie opracowanych przez nią oznaczeń i symboli, np. skróconych nazw krajów, walut itp.

Inne organizacje standaryzacyjne, m.in. W3C, Unicode, sprzeciwiają się takim rozwiązaniom, argumentując, że osłabi to rolę standardów i chęć do dalszej standaryzacji różnych dziedzin. Na razie nic nie zostało jeszcze przesądzone.

Zobacz również: