ISO-DOK dla systemów zapewnienia jakości

Altkom Akademia SA pracuje nad narzędziem wspomagającym wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości ISO 9000, przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie to ma być alternatywą dla dostępnych już na rynku rozwiązań do zarządzania jakością w dużych firmach. Są to zazwyczaj rozbudowane i stosunkowo drogie systemy, takie jak iGrafx. System ISO-DOK, przeznaczony dla firm małych i średnich, ma być rozwiązaniem tanim. Obecnie znajduje się on w fazie testów i jego ostateczna wersja ma trafić na rynek na początku trzeciego kwartału br.

Stróż i przewodnik

Funkcje systemu ISO-DOK obejmują dwa obszary: przygotowanie pro- cedur i dokumentacji systemu zapew- nienia jakości zgodnego z normami ISO 9000 oraz jego bieżące utrzy- manie. W trakcie tworzenia dokumen- tów system spełnia przede wszyst- kim rolę porządkującą - każda procedura musi być sprawdzona i uzyskać akceptację odpowiednich osób. Poz-wala także zapanować nad drobnymi, choć ważnymi szczegółami, np. określeniem autora procedury czy daty jej ważności. Po wdrożeniu system ISO-DOK służy do kontrolowa- nia działania systemu zapewnienia jakości, w tym przede wszystkim poprawności i kompletności tzw. zapisów jakości.

Obieg kontrolowany

Podczas wdrożenia powstaje zazwyczaj wiele elektronicznych i papierowych wersji dokumentów. Kontrolowanie ich jest trudne, stąd jedną z ważniejszych cech systemu jest nadzorowanie wersji. Dokumenty są tworzone za pomocą edytora Microsoft Word, uruchamianego przez odwołania MAPI. Użytkownik nie może lokalnie zapisywać tworzonych dokumentów, lecz jedynie, za pomocą dodatkowych przycisków, aktualizować dokumenty zawarte w bazie danych.

Z kolei Excel pozwala na opracowanie diagramów obrazujących obieg dokumentów. Odpowiednie makra sprawiają, że zmiany wprowadzone na schemacie powodują automatycznie zmiany w tekstach procedur. "W przyszłości schematy będzie można tworzyć za pomocą oddzielnych, wbudowanych w system narzędzi graficznych lub z użyciem programu Visio" - tłumaczy Andrzej Łukasiewicz, projektant systemu. ISO-DOK ma ewoluować w kierunku kompleksowego systemu obiegu dokumentów, współpracującego z różnymi systemami pocztowymi, w tym z Lotus Notes.

Baza bez znaczenia

Architektura systemu ma strukturę trójwarstwową. ISO-DOK został stworzony za pomocą narzędzi Borland Delphi. Współpracuje ze wszystkimi ważniejszymi bazami danych, pracującymi na dowolnej platformie systemowej. Altkom Akademia opracowała interfejsy do baz Oracle, Informix, Sybase, SQL Server, a także do darmowej bazy danych Borlanda - Interbase 6. "Skoro nabywca ISO-DOK posiada już jakąś bazę danych, nie chcemy go zmuszać do dodatkowych wydatków" - mówi Andrzej Łukasiewicz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200