ISO 9000 w Polsce

Od 1 października br. europejskie normy ISO 9000 zostały włączone do polskich norm jakości.

Od 1 października br. europejskie normy ISO 9000 zostały włączone do polskich norm jakości.

Zgodnie z decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar instytucją, która może nadawać certyfikaty ISO 9000 jest Centralne Biuro Jakości Wyrobów. Aby zaświadczenia były ważne poza granicami naszego kraju (uzyskanie takiego certyfikatu radykalnie zwiększa możliwości wejścia krajowych producentów na rynki zachodnie) potrzebna jest jeszcze zgoda europejskiego stowarzyszenia EQ Net. Na razie nie spieszy się ono z zatwierdzeniem decyzji PKNiM. Uważa się, że nastąpi to dopiero po dokładnej obserwacji działalności Centralnego Biura Jakości Wyrobów, a w szczególności po zweryfikowaniu jego pierwszych certyfikatów. Bez zgody EQ Net zaświadczenia wydawane przez CBJW nie będą w ogóle honorowane na Zachodzie. Brak takich zaświadczeń praktycznie wyklucza poważny eksport towarów przemysłowych do tych krajów.

Seria norm ISO 9000 wymaga od przedsiębiorstwa organizacji gwarantujacej wysoką jakość wyrobów. Systemu tych powiązań nie należy mylić z polską kontrolą jakości. Wykonywanie ściśle opisanych czynności i procedur może natrafiać w naszych zakładach pracy na barierę przyzwyczajeń do pracy byle jakiej, pochodzących z dawnych czasów.

W skład serii ISO 9000 wchodzą trzy normy ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003 (CW nr 3/1993 r). Pierwsza z nich stawia wymagania procesom projektowania, produkcji i obsługi klientów. ISO 9002 dotyczy tylko produkcji i instalowania wyrobów, ISO 9003 odnosi się do badań końcowych wyrobu.

Warto dodać, że podpisywane przez Biuro Informatyki przy URM umowy generalne - zalecające wykorzystywanie określonych typów sprzętu komputerowego w administracji państwowej - jako główne kryterium przydatności sprzętu stosowały zgodność z ISO 9001.

Podobno nie działa jeszcze w Polsce żadna firma, której produkcja byłaby zgodna z ISO 9001. Jest za to kilka firm posiadających certyfikaty ISO 9002. Czy parasol ochronny, rozpięty nad naszymi zakładami przemysłowymi nie chroni ich zbyt szczelnie? Taka ochrona (np. podwyższanie barier celnych) na dłuższą metę może prowadzić do kosztownej izolacji i samozniszczenia. Może walka o przetrwanie spowoduje, że znajdą się firmy, które swą jedyną szansę zobaczą w stosowaniu norm ISO 9000?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200