ISDN pod strzechy

Dzięki spadającym cenom, łącza ISDN są powszechnie dostępne - także w Polsce. Telekomunikacja Polska SA w tym roku zakończyła okres testów, oddając usługę do eksploatacji komercyjnej. Dla nowych niezależnych operatorów ISDN to zwykła telefonia. Jeżeli Jan Kowalski w zaciszu domowym potrzebuje szybkiego łącza do Internetu, rozwiązaniem jest połączenie przez ISDN.

Dzięki spadającym cenom, łącza ISDN są powszechnie dostępne - także w Polsce. Telekomunikacja Polska SA w tym roku zakończyła okres testów, oddając usługę do eksploatacji komercyjnej. Dla nowych niezależnych operatorów ISDN to zwykła telefonia. Jeżeli Jan Kowalski w zaciszu domowym potrzebuje szybkiego łącza do Internetu, rozwiązaniem jest połączenie przez ISDN.

Ile to będzie kosztowało? Według aktualnego cennika TP SA - 800 zł za instalację (lub 400 przy wykorzystywaniu istniejącej linii analogowej) i 60 zł za miesięczny abonament. Można także poczekać na ofertę pozostałych niezależnych operatorów. Wchodząca na nasz rynek Netia zamierza oferować ISDN od sierpnia br. Na podstawie pierwszych doniesień można przypuszczać, że ceny będą atrakcyjne. Po stronie wydatków to, niestety, nie wszystko.

Sieć telefoniczną od strony operatora kończy urządzenie NT1 (Network Terminator 1), zamknięte w pudełku podobnym do stosowanych dotychczas, lecz nieco większym. Abonent musi kupić urządzenie popularnie nazywane TA (Terminal Adapter). Jego cena zależy od zastosowań i mieści się w przedziale od 300 zł do kilkuset tysięcy (w podstawowej wersji to karta do komputera PC, prostsza od typowego interfejsu sieciowego). Do zastosowań domowych należy liczyć się z wydatkiem rzędu 400-1400 zł. Będzie wówczas można podłączyć stare aparaty analogowe, uzyskując przy tym szybki dostęp do Internetu (niepotrzebny już będzie zwykły modem).

Strona zysków potencjalnego Jana Kowalskiego jest imponująca. Przy identycznej taryfikacji jak dla telefonu analogowego, ma on do dyspozycji dwa szybkie i niezawodne kanały transmisyjne, które zastępują dwie dotychczasowe linie telefoniczne. Uzyskiwana prędkość transmisji to zawsze 64 Kb/s, zaś zalogowanie się w sieci IP zabiera zaledwie 1,5-2,5 s od kliknięcia myszką. Około 0,5 s potrzebuje modem ISDN na wykręcenie numeru 0-202422 i połączenie z węzłem dostępowym sieci TPNet. Co więcej, praca w dwóch kanałach ISDN umożliwia przeszukiwanie Internetu i jednoczesne prowadzenie osobnej rozmowy telefonicznej lub połączenie do Internetu z prędkością 128 Kb/s.

Zachowana została pełna zgodność techniczna wstecz, dzięki której dostępne produkty ISDN pozwalają na wykorzystanie starych analogowych urządzeń. Chętni do korzystania z ISDN nie muszą kupować specjalnych telefonów cyfrowych, rezygnując z posiadanych faksów i automatycznych sekretarek. ISDN przestał być kosztownym luksusem, na który stać było jedynie firmy. Spadek cen doprowadził do tego, że w całej Europie ISDN wkroczył na rynek dóbr powszechnych.

Nie ma róży bez kolców

Uzbrojony w tę wiedzę Jan Kowalski pójdzie (by załatwić cokolwiek przez telefon, nie ma co marzyć) do jednego z wielu Biur Obsługi Klienta TP SA, gdzie w najlepszym wypadku dowie się, że ma do wypełnienia nieprzyjazny formularz, a także że może czekać nawet miesiąc. Specjaliści są zgodni, że załatwianie czegokolwiek przez BOK TP SA często jest nieporozumieniem.

Należy więc korzystać z pomocy specjalistów lub nastawić się na mozolne poszukiwania kompetentnych pracowników, których również w TP SA nie brakuje. O sukcesie decyduje także miejsce zamieszkania. Przykładowy Kowalski musi koniecznie mieszkać w sąsiedztwie nowoczesnej centrali, w której już zainstalowano usługę ISDN. O dużym szczęściu mogą mówić mieszkańcy Wielkopolski. Tamtejsza telekomunikacja stoi na najwyższym poziomie w kraju.

Recycled - modny termin

Kiedy opracowywano podwaliny ISDN-u, zastanawiano się nad wyborem najlepszego sposobu kodowania, umożliwiającego transmisję na możliwie największą odległość. Rozważano istniejące łącza i jakość par miedzianych w sieci abonenckiej. Długość łącza abonenckiego dla ISDN zależy od średnicy drutów i zazwyczaj wartości maksymalne wynoszą od 6 do 10 km. Linie często okazują się lepsze i krótsze, standard adaptowano dla technologi xDSL, gdzie możliwe jest osiągnięcie prędkości ponad 1 Mb/s. Jest to technologia dobrze znana, powtórnie przerobiona (recycled - to modne) i lepiej podana.

Podstawy opracowane dla technologii ISDN adaptowano dla innych zastosowań. Znana od dawna metoda kodowania danych do przesłania informacji możliwie daleko po istniejących liniach to 2B1Q. Dla ISDN-u potrzebna prędkość wynosi 144 Kb/s, zaś odległość zależy od jakości linii. Może się okazać, że w przypadku złych parametrów łącza nie uda się zestawić transmisji ISDN (np. po cienkim druciku, składającym się z wielu odcinków z dodatkami linii napowietrznych i aluminiowych). Przy najgorszej dopuszczalnej transmisji ISDN pojedyncze błędy mogą pojawiać się przeciętnie nie częściej niż co 156 s.

HDSL - stanowiąca jeden z wariantów technologii xDSL, może być nośnikiem dla ISDN. Obecnie to dwa osobne produkty, ale gdy się zazębią (a stanie się to w chwili, gdy zostanie uzgodniony standard DSL), w domach staną abonenckie urządzenia końcowe NT2 (Network Terminator 2), będące jednocześnie modemem xDLS, routerem i centralką telefoniczną ISDN o dowolnie konfigurowanej prędkości od BRA do PRA (od 144 Kb/s do kilkunastu Mb/s).

Na takim urządzeniu będzie można wydzielić klasyczną telefonię ISDN, kanał danych dla bezpośredniego łącza Frame Relay (np. do Internetu), kanały VPN dla usług home banking, telezakupów lub VPN dla home working (czyli bezpośredniego połączenia komputera PC do sieci firmowej).

ISDN (Integrated Service of Digital Network)

ISDN to w tłumaczeniu na jęz. polski Sieć Cyfrowa z Integracją Usług. Dla użytkownika oznacza możliwość korzystania z różnych usług telekomunikacyjnych za pomocą tylko jednego łącza. Komunikacja w sieci ISDN odbywa się cyfrowo. Różne formy informacji: głos, obrazy ruchome, dane komputerowe przesyłane są między użytkownikami w sposób cyfrowy. ISDN - oprócz tradycyjnych połączeń - zapewnia także dodatkowe usługi, wpływając na znaczną poprawę jakości usług istniejących.

Komercyjne usługi ISDN pojawiły się pod koniec lat 80. w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Miały zastąpić wysłużone systemy telefoniczne - z XIX wieku - które nadawały się jedynie do transmisji głosu. ISDN w założeniu miał integrować dane i głos w jednolitej infrastrukturze teletransmisyjnej. Początkowo wysokie koszty wyposażenia abonenta, różnorodność niezgodnych standardów narodowych i pojawienie się innych technologii doprowadziły do zwolnienie tempa rozwoju ISDN. Dopiero energiczna i umiejętna promocja ze strony europejskich i japońskich operatorów doprowadziła do dalszego rozwoju technologii. ISDN w wersji BRA umożliwia natychmiastowe uzyskanie:

  • podwojenia lub nawet potrojenia przepływu przy dostępie komutowanym;

  • podziału pojedynczej linii, tak aby pracowały na niej różne urządzenia analogowe, cyfrowe i wideo;

  • dodatkowego poziomu bezpieczeństwa, dzięki możliwości natychmiastowej identyfikacji dzwoniącego oraz prowadzeniu sygnalizacji poprzez komutację pakietów w osobnym kanale 16 Kb/s (inaczej niż w telefonii analogowej, gdzie wszystko odbywa się w paśmie słyszalnym).

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200