ISDN - europejska specjalność

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z raportu EuroLAN Research "ISDN na europejskim rynku LAN", sprzedaż routerów ISDN na europejskim rynku wzrośnie z 6,2 tys. w 1994 r. do 50 tys. w 1997 r.

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z raportu EuroLAN Research "ISDN na europejskim rynku LAN", sprzedaż routerów ISDN na europejskim rynku wzrośnie z 6,2 tys. w 1994 r. do 50 tys. w 1997 r.

Rynek ISDN w Europie znajduje się pod silną presją końcowych użytkowników, chcących szybko uzyskać powszechny dostęp do usług ISDN. Wspomniany we wstępie raport przewiduje, że w ciągu dwóch lat liczba zainstalowanych w europejskich sieciach ISDN routerów przekroczy 120 tys. - z czego 80% w Niemczech. To właśnie na rynku niemieckim trwa największa rywalizacja. Wychodzi z niej zwycięsko AVM (sprzedał w 1994 r. 11 tys. routerów ISDN, czyli więcej niż światowy potentat Cisco). Najlepszym resellerem okazał się natomiast Computer 2000 (350 routerów ISDN miesięcznie).

Prognozy wykazują jednak, że po kilkuletniej hossie rynek routerów ISDN zacznie się zmniejszać - na skutek rywalizacji ze strony WAN. Powszechne użycie nowych technologii takich jak Frame Relay, ATM, SMDS, superszybkich modemów oraz obniżka cen łączy leasingowanych niewątpliwie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności WAN w stosunku do ISDN. Nie można jednak wykluczyć migracji zwycięskich technologii z WAN do ISDN.

Europejscy producenci ISDN

Najwięcej producentów ISDN mają Niemcy i Francja. Na liście są także wytwórcy brytyjscy, szwedzcy i szwajcarscy. Obecność rodzimych firm ma stymulujący wpływ na krajowe rynki aplikacji, produktów oraz pojemność łączy. Liczba kanałów typu B (64 Kb/s) przekroczyła w Niemczech 1 mln, zaś Francja i W. Brytania nie pozostają daleko w tyle.

Komercjalizacja usług ISDN otworzyła europejski rynek tych produktów także dla producentów spoza Europy. Wyjątkiem jest Francja, związana silnie z krajowym monopolistą usług telekomunikacyjnych - France Telcom.

Strategia amerykańska

Producenci ISDN z USA opóźniają swoje wejście na rynki europejskie, czekając na wdrożenie usług Euro-ISDN w większości krajów. Cisco i 3Com weszły na europejski rynek routerów ISDN dopiero w zeszłym roku (Cisco podpisał 9 umów z europejskimi dystrybutorami na sprzedaż swoich produktów).

Europejscy operatorzy sieci ISDN starają się intensywnie promować swoje usługi, także przez podpisywanie umów na reselling. Umowy takie podpisały już Mercury i BT (W. Brytania) oraz Deutsche Telekom. Partnerami operatorów są zazwyczaj firmy consultingowe oraz zajmujące się integracją systemów.

Po raz pierwszy, rynek przesyłania danych jest zdominowany przez technologię europejską - ISDN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200