IPoDWDM i OTN - 100 Gb/s i więcej

Od lat nieustannie rosnąca liczba internautów (do końca roku ma zbliżyć się do 3 mld) oraz informacji krążących w internecie wywołują gwałtowny wzrost ruchu IP w globalnej sieci i powodują, że nasila się presja na zwiększanie przepustowości infrastruktury transportowej. To wymusza poszukiwanie i wdrażanie coraz wydajniejszych rozwiązań komunikacyjnych. Złożone struktury IPoDWDM oraz platformy optyczne OTN/DWDM mają sprostać wyzwaniom związanym z niekończącym się zapotrzebowaniem na pasmo.

Sięgająca setek eksabajtów i nadal wykładniczo rosnąca ilość informacji krążących w internecie wynika przede wszystkim z aktywności internautów, których do końca br. ma być 3 mld. Firma EMC szacuje, że informacje w postaci cyfrowej, zgromadzone do końca ub.r., zawierały 1,2 ZB danych, przechowywanych w ok. 300 biliardach (10 do potęgi 15) plików. Według długoterminowych prognoz, w 2015 r. z internetu ma korzystać 15 mld ludzi, a rocznie tworzony przez nich ruch przekroczy 1 ZB danych (miliard terabajtów). Ostatnie szacunki dotyczące roku 2020 mówią o wzroście ruchu pakietowego do 35 ZB (35x10 do potęgi 21) - realizowanego wyłącznie za pomocą protokołu IP.

Wielofalowa platforma optyczna DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) stała się podstawą do wdrażania szerokopasmowych aplikacji konsumenckich, takich jak szeroko pojęte usługi komórkowe 3G/4G czy kablowe przekazy telewizyjne IPTV. Dell'Oro Group szacuje, że w 2014 r. jedna trzecia metropolitalnych i długodystansowych łączy optycznych DWDM będzie działać z szybkościami 40/100 Gb/s, a rynkowa wartość sprzętu obsługującego takie transmisje sięgnie 16,6 mld USD.

Znaczący udział w generowaniu globalnego ruchu mają obecnie usługi telefonii komórkowej. Rozwój systemów mobilnych, wspierany procesami konwergencji w branży telekomunikacyjnej, zmierza w kierunku obsługi aplikacji szerokopasmowych, dla których podstawę stanowią optyczne struktury pasywne PON oraz wielofalowe DWDM. Udostępniają one informacje poprzez kanały wirtualne w zmodyfikowanych sieciach prywatnych lub publicznych, także poprzez dedykowane lub ogólnodostępne chmury komunikacyjne z protokołem IP. Pod warunkiem, że przepustowość między węzłami chmury nie jest ograniczana strukturalnie.

SDH mało efektywne

Przez lata używane systemy synchroniczne SDH stały się niewydolne z powodu wysokich kosztów urządzeń, nadmiarowości metod ramkowania oraz złożonej procedury podziału i składania pakietów w każdym punkcie styku z siecią IP. Zastąpiły je platformy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM, tylko opcjonalnie wyposażane w interfejsy dla systemów SONET/SDH. Wielofalowa technologia stała się standardowym sposobem tworzenia transportowych sieci operatorskich na poziomie warstwy szkieletowej, niemal całkowicie eliminując dotychczasowe systemy SDH.

IPoDWDM i OTN - 100 Gb/s i więcej

Działania multipleksera optycznego ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)

Aby dostosować struktury do gwałtownego wzrostu ruchu pakietowego udostępniającego aplikacje IPTV, usługodawcy modernizują rdzenie swoich sieci za pomocą protokołu IP, zwykle poprzez multipleksowanie kanałów z gęstym podziałem fal w technologii DWDM. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze skalowanie i wzrost wydajności już zainstalowanego okablowania, spełniając podstawowy postulat elastycznego i kompleksowego zarządzania całą infrastrukturą komunikacyjną. Tworzone w ten sposób wielousługowe platformy transportowe umożliwiają stosunkowo łatwą integrację z węzłami szkieletowymi, węzłami sieci komórkowych 3G/4G czy abonenckimi kanałami dostępowymi, i przynoszą oszczędności kapitałowe.

Zintegrowane rozwiązania IPoDWDM znoszą ograniczenia przepustowości sieci i pozwalają obecnie operatorom na uzyskiwanie szybkości liniowych rzędu Tb/s - jedynie przy wykorzystaniu pojedynczej pary włókien z wieloma kanałami falowymi. Rozwiązania te często stosuje się również poza branżą operatorską, co wydatnie przyczynia się do spadku cen produktów liniowych. Zwłaszcza u klientów korporacyjnych, potrzebujących natychmiast szybkich połączeń z centrami danych, a także przez podmioty nie działające na rynku operatorskim, ale mające własną, rozbudowaną infrastrukturę światłowodową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200