IPoDWDM i OTN - 100 Gb/s i więcej

Warto też wspomnieć o dostępnych od niedawna quasi-transponderach OTN/DWDM, eliminujących wiele wymienionych wad. Przykładem jest rozwiązanie Menara Networks, spełniające większość funkcji tradycyjnego transpondera DWDM (optyka 10-100 Gb/s), ale wbudowanych w pojedynczy układ scalony z procesorem i koderem korekcyjnym EFC. Układ można instalować w dowolnym porcie optycznym (porty XFP) każdego urządzenia sieciowego o dużej szybkości transportowej.

Na szlaku przez IPoDWDM

Bardziej zaawansowane rozwiązania przeznaczone dla platform OTN, oprócz możliwości konwersji O/E/O,

• ramkowanie protokołu klienckiego do formatów odpowiednich w OTN,

• implementację strojonych laserów dla optycznych sieci kratowych,

• jednoczesny transport różnych protokołów abonenckich w jednej sieci,

• emisję liniowego sygnału optycznego o wysokiej jakości z korekcją jego kształtu,

• redukcję i regenerację jittera,

• funkcje monitorowania w czasie rzeczywistym dla stopy błędów BER.

Migracji do świata IP sprzyja ograniczenie infrastruktury jedynie do dwóch warstw, czyli platformy IP zainstalowanej bezpośrednio na fizycznej sieci optycznej DWDM. Takie podejście umożliwia przyłączenie portów 10/40/100 Gb/s bezpośrednio do sieci optycznej w technologii wielofalowej, stanowiąc naturalny proces ewolucji konwergentnych sieci transportowych. Aby nadążać za ciągłym wzrostem ruchu IP w internecie, pojemność łączy transmisyjnych WAN powinna zwiększać się niemal dwukrotnie co dwa lata. Ruch IP na łączach między routerami szkieletowymi już obecnie jest znacznie większy niż możliwości pojedynczego kanału 10 Gb/s i sięga 100 Gb/s w systemach z DWDM. Stąd też konieczność maksymalnego wykorzystywania zasobów sieciowych - bez stosowania nakładkowych systemów transmisyjnych.

Wzrost globalnego ruchu internetowego stał się siłą napędową migracji z łączy 10 Gb/s (SDH) do systemów oferujących 100 Gb/s i więcej, najpierw z wykorzystaniem technologii DWDM, a następnie za pomocą struktur IPoDWDM bądź OTN. Koniunkturę na terabitowe sieci optyczne i stosowanie protokołów IP napędzają również sesje wideokonferencyjne.


TOP 200