IPoDWDM i OTN - 100 Gb/s i więcej

Od TDM do IP/Eth

Dzięki uproszczeniu struktury komunikacyjnej (bez warstwy ATM i SDH) oraz wdrożeniu kompleksowej optymalizacji zarządzania, komunikację LAN/MAN zdominował Ethernet optyczny (IP/Ethernet), obecnie dotyczący aplikacji 10/40/100 GbE. Mając na uwadze to, że struktury te stosuje się we wszelkich sieciach szkieletowych (backbone) oraz większości traktów dostępowych, ten kierunek rozwoju pozwolił na zintegrowanie protokołu IP z techniką transportową DWDM (IPoDWDM) - po wdrożeniu w produktach sieciowych rozwiązań IP zgodnych z ethernetowym standardem ITU-T G.709.

IPoDWDM i OTN - 100 Gb/s i więcej

Modelowe struktury optyczne OTN (Optical Transport Nerwork)

Platformy optyczne tak usprawniły długodystansowy przepływ informacji, że infrastruktura TDM całkowicie ustąpiła miejsca pakietowej generacji IP. Pozwala ona na łatwe integrowanie różnych systemów transportu (TDM, SDH, SONET z OC-192, DWDM/ROAD) na jednej uniwersalnej platformie komunikacyjnej IP. Modernizację przyspieszyła konkurencja między dostawcami produktów sieciowych. Tu głównym kryterium rynkowym są przede wszystkim parametry pozwalające na osiąganie korzyści w zakresie: minimalizacji nakładów inwestycyjnych (CAPEX) oraz obniżenia kosztów operacyjnych (OPEX). A jest o co rywalizować, gdyż operatorzy szacują coroczny przyrost zapotrzebowania na infrastruktury IPoDWDM średnio na 50-60%, co obejmuje również dostarczanie funkcji potrzebnych operatorom Carrier Ethernetu (IP/Ethernet).

Najnowsze rozwiązania teleoptyczne umożliwiają zestawianie i komutowanie połączeń wyłącznie w warstwie optycznej, z zapewnieniem ruchu dla dynamicznie tworzonych połączeń z przełączaniem kanałów i pakietów. To ważna i efektywna metoda szybkiego transportu informacji z elastycznie dobieranymi kanałami, w zależności od zapotrzebowania i możliwości infrastruktury. Nadal dostępnych jest wiele metod podnoszenia efektywności sieci szkieletowej DWDM (także długodystansowej), wśród których wiodącą rolę odgrywają dwie, polegające na: usprawnianiu szybkości medium fizycznego oraz zwiększaniu wydajności poprzez optymalizację metod zarządzania transportem.

Podniesienie przepustowości łącza DWDM wymaga wyeliminowania lub minimalizacji wielu zjawisk optoele

• tłumienie jednostkowe,

• dyspersja chromatyczna,

• dyspersja polaryzacyjna PDM,

• zaszumienie OSNR,

• zjawiska nieliniowe (SPM, XPM czy FWM),

• przesłuchy,

• łączenie kaskadowe,

• kaskadowanie filtrów,

• zafalowanie profilu światłowodowych wzmacniaczy EDFA.

Modernizacja sieci DWDM przebiega w różnych kierunkach. Najczęściej operatorzy podnoszą wydajność sieci DWDM poprzez przełączanie strumieni optycznych w multiplekserach ROADM (Reconfigurable Optical Add-Dop Multiplexer), dzięki którym system może sam optymalizować trasy i kierunki międzywęzłowe. Zazwyczaj obejmują one w pełni przezroczyste moduły optyczne, dostosowane do przełączania, wydzielania lub dodawania wskazanych kanałów optycznych w węzłach sieci - nawet bez konwersji sygnałów na postać elektryczną i odwrotnie (cyfrowe przetworniki O/E/O). W najstarszych rozwiązaniach - tylko z przełączaniem bez zmiany długości fal optycznych lambda, ale z możliwością konwersji; natomiast w wersjach zaawansowanych - z dodatkową przemianą częstotliwości transmitowanych strumieni falowych.

Aby uzyskać wyższą jakość transmisji oraz właściwą wydajność traktu fizycznego IPoDWDM (pozwalającego na jego rozbudowę w przyszłości), sieć musi spełniać wiele specjalistycznych wymagań niezbędnych do liniowego transportu sygnałów optycznych.


TOP 200