IPTV śmiało wkracza do naszych domów

Według danych analityków Point Topic liczba użytkowników telewizji interaktywnej (IPTV) wzrosła w ciągu roku o 179 proc., znacznie przewyższając w połowie br. 8 milionów. Europa stała się liderem tego typu rozwiązań (dynamika na poziomie 231 proc. w ciągu roku, ponad 5 milionów osób). Wśród szerokopasmowych technologii dostępowych nadal prym wiedzie xDSL (Digital Subscriber Line), z penetracją bliską 66 proc. i ponad 200 milionami użytkowników.

Lata 2006-2007 to, według badań Point Topic, okres znacznego wzrostu popytu na usługi IPTV. O ile w pierwszej połowie ub. r. liczbę użytkowników telewizji interaktywnej na całym świecie szacowano na niemal 3 miliony (2,95), to już w analogicznym okresie 2007 r. wartość ta przekroczyła 8 milionów (8,229). Największe zainteresowanie IPTV wzbudza wśród mieszkańców krajów europejskich (szczególnie Francji - 2,55 miliona osób) oraz regionu Azji-Pacyfiku (Hong Kong - 938 tys.). Według specjalistów oferta usług związanych z telewizją interaktywną będzie wzrastać, przede wszystkim dzięki atrakcyjnej polityce cenowej wielu dostawców (sieci kablowe, dostawcy treści, dystrybutorzy filmów, producenci programów telewizyjnych).

Analitycy Point Topic przyjrzeli się także najczęściej wybieranym przez użytkowników technologiom szerokopasmowego dostępu do sieci. Według stanu na koniec czerwca 2007 r. na świecie ponad 313 milionów osób korzysta z szybkich łączy internetowych. Ponad 200 milionów z nich używa technologii xDSL, co stanowi 65,87 proc. ogółu eksploatowanych systemów. Na drugim miejscu znajdują się rozwiązania kablowe (sieci kablowe - 21,89 proc.), a na kolejnych: światłowody (FTTx - 10,80 proc.) oraz dostęp satelitarny (0,28 proc.).

IPTV śmiało wkracza do naszych domów

Najważniejsze szerokopasmowe technologie dostępowe - 30 czerwca 2007

Najwięcej użytkowników szerokopasmowych łączy internetowych mieszka w Europie Zachodniej (86 milionów, z czego 76 milionów korzysta z xDSL). W USA (ponad 63 miliony) xDSL przegrywa zaś z sieciami kablowymi, a w regionie Azji-Pacyfiku (Chiny, Japonia, Korea Południowa) bardzo popularne są rozwiązania FTTx (Fiber-To-The-Home i Fiber-To-The-Building).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200