IP wciąż nie dla wszystkich

Choć trudno polemizować z faktem, że przyszłość komunikacji jest nierozerwalnie związana ze światem IP, to prawdziwego przełomu wciąż brakuje. Nadal wielu przedsiębiorców korzysta z tradycyjnej telefonii (TDM), niechętnie patrząc na konieczne, w przypadku chęci zmian, wydatki. Istotne zwiększenie wpływu komunikacji IP na środowisko biznesowe może nastąpić dopiero za kilka lat, gdy bardziej dostępne, również dla małych firm, staną się rozwiązania Unified Communications.

PBX czy IP PBX?

Mocna pozycja abonenckich centrali telefonicznych (PBX, TDM) w firmach nie jest podyktowana jedynie przywiązaniem do tradycji, nieufnością wobec realizowania rozmów poprzez łącza IP czy niechęcią dokonania niezbędnych inwestycji. Od kilku lat operatorzy sukcesywnie obniżają opłaty za połączenia telefoniczne, zwiększając tym samym swoje przychody z usług przesyłania danych czy szerokopasmowego dostępu do internetu. Specjaliści podkreślają, że taka tendencja w dłuższej perspektywie wpłynie na wzrost popularności komunikacji IP, ponieważ jedna z najważniejszych przeszkód na tej drodze (łącza o odpowiedniej przepustowości) zostanie, przynajmniej częściowo, wyeliminowana.

Według opinii dostawców narzędzi do komunikacji IP, działających w naszym kraju, najczęściej wybieraną opcją modernizacji firmowego systemu łączności jest model hybrydowy, pozwalający korzystać zarówno z tradycyjnych aparatów telefonicznych, telefonów ISDN, jak i terminali IP (w tym softfonów). Jest to optymalne rozwiązanie "na teraz" dla wielu firm, które nie chcą całkowicie zmieniać sposobu komunikacji w przedsiębiorstwie, a jednocześnie mają dostęp do wysokiej jakości łączy szerokopasmowych.

Innym rozwiązaniem, na które decydują się przede wszystkim korporacje oraz powstające dopiero spółki, jest tzw. pure IP, czyli system obsługujący wyłącznie ruch pakietowy. Zalet takiego podejścia jest wiele: brak dodatkowych kabli, komponentów, kosztów, ułatwiona obsługa infrastruktury teleinformatycznej. Wśród wad najważniejszą wydają się wydatki inwestycyjne, które mogą się jednak w szybkim tempie zwrócić (korzystny ROI) - wszystko zależy od specyfiki działalności danej spółki.

Realizowanie rozmów głosowych poprzez sieć IP (VoIP - Voice over IP) od początku swego istnienia kojarzone było z niskimi bądź żadnymi kosztami połączeń. Przez wiele lat był to jeden z najbardziej istotnych walorów tego rozwiązania. Mimo obniżania cen tradycyjnych połączeń, VoIP nadal jest bezkonkurencyjny. Eksperci przekonują jednak, że wraz z rozwojem systemów komunikacyjnych na pierwszy plan wysuwają się inne korzyści. Współczesne centrale IP są prawdziwymi serwerami komunikacyjnymi, które udostępniają rozwiązania daleko wykraczające poza zwykłe wykonywania połączeń. Użytkownicy mogą zintegrować swoje konta z pocztą elektroniczną, komunikatorami, programami pracy wspólnej, CRM, ERP, systemami tele- i wideokonferencyjnymi, telefonią bezprzewodową czy mobilną.


TOP 200