IP w telefonie

Z Lechem Rafałem Bartuschem, kierownikiem projektu GPRS w PTK Centertel, rozmawia Michał Szafrański.

Z Lechem Rafałem Bartuschem, kierownikiem projektu GPRS w PTK Centertel, rozmawia Michał Szafrański.

W jaki sposób operatorzy zamierzają docelowo rozliczać się z klientami korzystającymi z GPRS?

Prawdopodobnie będzie wiele modeli rozliczeń, a opłaty będą uzależnione nie od czasu połączenia, ale od ilości przesłanych danych. Możliwe jest np. zastosowanie stawki malejącej, tzn. im więcej danych klient będzie przesyłał, tym mniej zapłaci za każdy przesłany kilobajt.

Inny rodzaj rozliczeń może się wiązać z pobieraniem opłat za każdorazowe skorzystanie z określonych serwisów udostępnianych w ramach GPRS zarówno przez operatorów, jak i współdziałające z nimi firmy, partycypujące w zyskach. W założeniu usługi te będą zbliżone do stosowanych numerów telefonicznych 0-700 z tą różnicą, że będą dostępne w sieci transmisji danych.

Kolejny, specjalny model rozliczeń będzie przeznaczony dla klientów korporacyjnych i zbliżony do modelu korzystania z telefonii GSM w ramach zamkniętych grup użytkowników. Przykładowo, od użytkowników GPRS zatrudnionych w danej firmie lub będących jej partnerami będzie pobierana mniejsza opłata przy korzystaniu przez telefon komórkowy z aplikacji znajdujących się w firmowym intranecie bądź ekstranecie.

Co dzisiaj jest największą przeszkodą w popularyzacji usług GPRS?

Wbrew pozorom - nie technologia. Największą przeszkodą jest konieczność edukacji użytkowników. Pokazania im przede wszystkim tego, w jaki sposób GPRS może im pomóc w ich biznesie i następnie, jak może im ułatwić inne, pozazawodowe czynności. Problemem jest tu nie tylko stworzenie zapotrzebowania na konkretne usługi, ale także wzbudzenie świadomości klientów, jaki potencjał oferuje im GPRS, który jest de facto połączeniem funkcjonalności GSM i Internetu.

Oczywiście pierwszym niezbędnym działaniem, poza udostępnieniem technicznej możliwości komunikacji za pośrednictwem GPRS, jest opracowanie "chwytliwych" usług i przekonanie ludzi, by korzystali z nich za pomocą telefonu. Znakomitym przykładem jest oferta japońskiego operatora NTT/DoCoMo, który zdecydował się skupić na promocji GPRS wśród młodzieży i uzyskuje ogromne kwoty z dostępu, w cenie 2 centy za jedno wejście, do internetowych serwisów.

Jakiego typu usług należy oczekiwać w Polsce?

GPRS na początek zostanie wykorzystany do popularyzacji technologii WAP i usług oferowanych obecnie za jej pośrednictwem. Umożliwi również dostęp do Internetu oraz stanie się platformą dostępu do sieci korporacyjnych i pracujących w nich systemów zarządzania, logistycznych, finansowych itd.

Później należy się spodziewać udostępnienia serwisów informacyjnych powszechnego użytku, a także bardziej zaawansowanych usług związanych z określeniem położenia geograficznego abonenta. Te ostatnie napotykają jednak nie uregulowane precyzyjnie kwestie prawne, takie jak zagadnienie lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego.

Oczywiście fakt, że użytkownik telefonu GPRS zawsze ma przy sobie numer IP, stwarza również potencjalnie zagrożenie bezpieczeństwa. Zapewniam jednak, że przykładamy wiele starań, by zapewnić pełne bezpieczeństwo komunikacji z wykorzystaniem GPRS.

Rynek zmienia się tak szybko, że nie sposób przewidzieć jego trendów. Jestem przekonany, iż po zapoznaniu się z możliwościami nowej technologii abonenci sami stworzą zapotrzebowanie na usługi. W wyścigu więc wygrają ci operatorzy, którzy wypracują szybką i skuteczną metodę dostosowywania zawartości swoich serwisów do nowych potrzeb.


TOP 200