IP w kablu, powietrzu i biznesie

Obecność w sieci szansą na rozwój

Duża dostępność szybkich łączy internetowych i ich przystępność cenowa powodują, że znikają ważne bariery ograniczające wykorzystanie potencjału globalnej sieci. Firmy z krajów rozwiniętych technologicznie przykładają dużą wagę do obecności w internecie. Nacisk kładziony jest na przejrzystość witryn danych producentów, łatwość dotarcia do konkretnego produktu czy uzyskania pomocy, ale jest on widoczny także w promowaniu spółek w portalach społecznościowych. Wśród najważniejszych celów tych działań wymienić można: znalezienie nowych klientów, podtrzymywanie dobrych relacji z już zdobytymi i promowanie własnych rozwiązań w międzynarodowym środowisku

.

W Polsce również jest duży potencjał biznesowego wykorzystania internetu, ale jak dowodzą badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jest on nieefektywnie realizowany. Specjaliści IBnGR twierdzą, że ponad połowa rodzimych małych i średnich firm nie postrzega internetu jako narzędzia dotarcia do międzynarodowych klientów. Okazuje się, że w krajach zachodnich, należących do Unii Europejskiej, sytuacja wygląda odmiennie. Aż 68% firm przyjmujących zamówienia przez strony internetowe to spółki z sektora MŚP. Przychody generowane z internetowej działalności tych przedsiębiorstw są często kluczowym elementem ich istnienia.

Eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przekonują, że obecność w globalnej sieci jest istotnym elementem dobrze funkcjonującej firmy. Tymczasem polscy przedsiębiorcy korzystają z internetu jedynie w podstawowym zakresie, co zwykle wiążę się z brakiem wiedzy, niechęcią do inwestowania i obawami o dane zamieszczane w sieci. Z badań wynika, że jedynie 31% polskich firm ma stronę internetową, a tylko 6% sklepów umożliwia przejrzenie zawartości witryny w języku innym niż polski. Choć reklama jest dźwignią handlu, to również w tym aspekcie polskie firmy nie mają się czym pochwalić. Około 13% małych i średnich firm promuje swoje rozwiązania w językach innych niż polski, co zniechęca zagranicznych klientów do odwiedzania witryn.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało specjalny program „Internetowa Rewolucja bez Granic”, który ma pomóc polskim firmom w rozpoczęciu działalności sieciowej na zagranicznych rynkach. Wśród partnerów akcji znajdują się takie podmioty, jak Google Polska czy PKPP Lewiatan.

Małe firmy, które działalność ograniczają głównie do rynków lokalnych, również mogą czerpać wiele korzyści ze świata IP. Przedstawiciele niewielkich spółek oczekują, że obecność w internecie pomoże im przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć rozpoznawalność marki na rynku. Do najpopularniejszych działań sieciowych, które mogą wpłynąć na wzrost przychodów firmy, należą wszelkie aspekty związane z pozycjonowaniem stron w wyszukiwarkach, ogłaszaniem się w portalach branżowych i społecznościowych.

Wciąż nie do końca wykorzystuje się zaawansowane możliwości promocji własnych rozwiązań w sieci. Piętą achillesową są także mało funkcjonalne strony internetowe, wypełnione nieaktualnymi bądź nieprzydatnymi treściami. Te czynniki zniechęcają potencjalnych klientów do wyboru produktu. Specjaliści przestrzegają jednak przed popadnięciem w drugą skrajność – witryna nie powinna epatować mnogością treści i produktów. Trudności w odszukaniu oferty, nieintuicyjna nawigacja czy zbyt duża liczba graficznych dodatków mogą odstraszyć klientów.


TOP 200