IP dochodzi do głosu

Cztery rozwiązania

Jeśli chcieliby Państwo wdrożyć w swojej firmie rozwiązanie umożliwiające przesyłanie głosu przez sieć IP, najpierw należy podjąć decyzję, z jakich elementów taki system będzie się składał. A do wyboru mamy wtedy cztery opcje: bramy, centrale telefoniczne IP (PBX IP), urządzenia integrujące zbieżne technologie (przesyłanie głosu i danych) oraz inne mieszane metody.

<font face="arial" color="green" size="3">Bramy – popularne rozwiązanie oferujące jednak ograniczone możliwości

Bramy obsługujące aplikacje VoIP można w największym skrócie zdefiniować w następujący sposób: są to urządzenia, które komunikują się z tradycyjnymi centralami telefonicznymi (opartymi na technologii komutowania czy - jak kto woli - przełączania obwodów), odbierają od nich głos, a następnie konwertują takie sygnały audio na pakiety IP i transmitują je dalej przez sieci LAN czy też WAN do stacji przeznaczenia. Pakiety takie trafiają następnie do kolejnej bramy, która konwertuje je z powrotem do postaci zrozumiałej przez system telefoniczny.

Bramą może być wolno stojące urządzenie albo dodatkowy moduł, lub karta, którą użytkownik instaluje w specjalnym urządzeniu obsługującym tego rodzaju technologię. Mogą to być też przystosowane do wspierania tej technologii lub karta zainstalowana w serwerze platformy Windows NT, którą zarządza odpowiednie oprogramowanie obsługujące technologię przesyłania głosu przez sieci IP.

I tak na przykład firma Cisco wybrała rozwiązanie oparte na kartach VoIP, które można instalować w routerach linii 1750, 2600 i 3600. Cisco zapewnia, że każdy z wymienionych powyżej routerów można w łatwy sposób rozbudować, tak aby mógł pełnić rolę bramy przesyłającej głos przez sieci IP. Pakiety audio są obsługiwane w odpowiedni sposób (czyli jak najszybciej ekspediowane w świat) dzięki mechanizmom oferującym gwarantowaną jakość usług, implementowanym przez Cisco w urządzeniach wykorzystujących technologią przełączania pakietów. Podobnego rodzaju bramy mają też w swoich ofertach takie firmy, jak Lucent, Nortel Networks i Siemens.

Największą popularnością cieszą się obecnie te rozwiązania, które są oparte właśnie na bramach VoIP. Dość powiedzieć, że bramy takie oferuje obecnie co najmniej 30 producentów. I chociaż pakiety audio są w takich rozwiązaniach obsługiwane przez protokół IP, to rozwiązania te nie korzystają z usług sieci Internet. Są one używane w wydzielonych sieciach IP. Użytkownik takiego systemu nie korzysta więc z tych wszystkich zalet i możliwości rozwiązań, w których ta sama sieć służy do przesyłania zarówno danych, jak i głosu.

<font face="arial" color="green" size="3">Centrale telefoniczne IP PBX – wiele funkcji, ale przy tym niezadowalająca skalowalność

Centrale telefoniczne IP PBX są bardzo dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy cały system telefoniczny jest tworzony od podstaw. Centrale IP PBX to kompleksowe rozwiązania, oferujące i obsługujące te wszystkie funkcje telefonowania (takie jak zarządzanie całym środowiskiem telefonowania z poziomu komputera PC czy automatyczna dystrybucja wywołań), którymi dysponują zaawansowane aplikacje telefoniczne oparte na protokole IP.

Centralami IP PBX są najczęściej serwery Windows NT, w których zainstalowano karty obsługujące cyfrowy głos i oprogramowanie zarządzające całym system telefonowania. I chociaż rozwiązanie takie oferuje komplet funkcji stosowanych w środowisku telefonowania opartym na protokole IP, to można się też doszukać pewnych wad. Chodzi o to, że centrale IP PBX nie dają się łatwo skalować, a sygnały wybierające numery są zależne od systemu NT, tak iż ich parametry odbiegają od sygnałów używanych w tradycyjnych sieciach telefonicznych.

Jeszcze do niedawna centrale IP PBX obsługiwały wyłącznie niewielkie biura, a można było w nich zainstalować nie więcej niż 100 abonentów. Ostatnio na rynku pojawiły się centrale IP PBX, które potrafią obsługiwać nawet kilka tysięcy abonentów. Można tu wymienić produkt firmy Alcatel - OmniPCX. Jest to centrala zdolna obsłużyć nawet do 50 tysięcy abonentów. Nad podobnego rodzaju centralami pracują też takie firmy, jak 3Com, Lucent i Cisco.

3Com produkuje obecnie centrale linii NBX, które oferują podobne funkcje, co centrale OmniPCX. Jednak centrale OmniPCX to już sprawdzone w praktyce rozwiązanie, podczas gdy NBX nie miały jeszcze okazji zademonstrować swoich możliwości. Wdrożone do tej pory aplikacje oparte na centralach NBX obsługują nie więcej niż 500 użytkowników.

Centrale IP PBX mają tę zaletę, że pozwalają zbudować rozproszony system telefonowania. Weźmy na przykład takie produkty jak IP Telephony Gateway (Nokia) i ShoreGear IPBX (Shoreline Teleworks), które pozwalają projektować rozproszone systemy telefonowania oparte na sieci IP, tak iż rozmieszczone w różnych geograficznych lokalizacjach telefony zachowują się w ten sposób, jakby były podłączone bezpośrednio do lokalnej centrali telefonicznej PBX. Centrale IP PBX, oferowane przez firmy Alcatel, 3Com, Lucent i Cisco, nie dysponują jeszcze tak zawansowanymi możliwościami.


TOP 200