INFOSYSTEM'91

W dniach 16-20 kwietnia 1991 roku odbędzie się w Poznaniu wystawa INFO-SYSTEM'91. Z tej okazji na-' sza redakcja postanowiła wydać numer specjalny Computerworld.

W dniach 16-20 kwietnia 1991 roku odbędzie się w Poznaniu wystawa INFO-SYSTEM'91. Z tej okazji nasza redakcja postanowiła wydać numer specjalny Computerworld.

Wszystkich, którzy chcą się zaprezentowa na naszych łamach prosimy o kontakt z redakcją lub naszym biurem Reklamy w Warszawie ul. Wilcza 22 m 3; tel. 21-60-82; fax 21-19-12; telex 817409 labor pl.


TOP 200