III kwartał Novella

W zakończonym 31 lipca III kw. roku finansowego 1999 Novell uzyskał przychód 327 mln USD, co oznacza 20-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (272 mln USD). Zysk netto w tym czasie wyniósł 49 mln USD (27 mln USD).

W zakończonym 31 lipca III kw. roku finansowego 1999 Novell uzyskał przychód 327 mln USD, co oznacza 20-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (272 mln USD). Zysk netto w tym czasie wyniósł 49 mln USD (27 mln USD).

O 27% wzrosła (do poziomu 175 mln USD) sprzedaż NetWare, a o 34% aplikacji wykorzystujących usługi katalogowe (75 mln USD). Usługi konsultingowe związane z aplikacjami wykorzystującymi usługi katalogowe przyniosły 49 mln USD, co oznacza wzrost o 43%. Zainteresowanie produktami starszymi, nie wykorzystujacymi usług katalogowych, spadło o 37% do poziomu 28 mln USD.

Przychody firmy w państwach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu wzrosły o 39% i wyniosły 100 mln USD. Krajami, w których odnotowano największy wzrost sprzedaży, były Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Hiszpania i Rosja. W rejonie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 27% do 24 mln USD, głównie dzięki zwiększonemu popytowi w Australii, Japonii i na Tajwanie. W Stanach Zjednoczonych przychód firmy osiągnął 183 mln USD, co oznacza wzrost o 13%. Pozostałe kraje obu Ameryk przyniosły natomiast 20 mln USD (wzrost 4%).


TOP 200