II Konferencja Technik Szerokopasmowych

W dniach 21-23 sierpnia br. odbyła się Juracie II Konferencja Technik Szerokopasmowych, poświęcona perspektywom oraz uwarunkowaniom wprowadzania szerokopasmowych usług dostępowych w sieciach kablowych CATV. Na konferencji dedykowanej kadrom technicznym wyższego i średniego szczebla, przedstawiono konkurencyjne technologie sieci dostępowych, prognozy rozwoju sieci hybrydowych HFC, nowe aplikacje instalowane w tych sieciach oraz prawne aspekty wdrażania telefonii IP w Polsce.

Organizatorem imprezy była firma VECTOR, od lat zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją systemów teleinformatycznych, między innymi na potrzeby operatorów telewizji kablowych CATV. Zasadniczym celem konferencji było zapoznanie uczestników (ponad 100 osób) z metodami zwiększania zysków operatorów sieci HFC (Hybrid Fiber Coax) oraz sposobami wdrażania telefonii IP.

Tematem wiodącym konferencji była prognoza rozwoju i migracji usług szerokopasmowych w sieciach HFC pod hasłem „Potrójna gra: transmisja danych, telefonia oraz telewizja interaktywna w sieciach HFC” – zaprezentowana przez Dyrektora Rozwoju firmy VECTOR Macieja Muzalewskiego – któremu to problemowi według prelegenta należy poświęcić więcej uwagi w okresie najbliższych 3-5 lat.

Zobacz również:

  • Amazon rusza na podbój kosmosu
  • Powstała przeglądarka dedykowana do obsługi kryptowalut
  • Kod źródłowy WWW sprzedany

Według Mariana Ułasika (firma Vector), sieci HFC migrują z klasycznego modelu dostarczania usług telewizyjnych w stronę multimedialnych sieci szerokopasmowych ze szczególnie dynamicznym rozwojem usług szybkiej transmisji danych (szybki Internet). Usługi te są obecnie motorem rozwoju sieci i wzrostu ilości abonentów. Patrząc w przyszłość należy spodziewać się gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania użytkowników na dostarczane pasmo.

Dzisiejsze przepływności rzędu 64 kb/s oraz 128 kb/s będą musiały w najbliższej przyszłości osiągnąć powszechnie poziom 512 kb/s i 1,5 Mb/s, głównie za sprawą nowych, dopiero pojawiających się aplikacji i zastosowań sieci transmisji danych. Dalsza prognoza mówi o konieczności zapewnienia szybkości rzędu 10 Mb/s do 2010 r. – co oznacza, że już teraz jest absolutnie niezbędne zapewnienie możliwości rozwoju sieci, aby sprostać tym wymaganiom.

Na spotkaniu z zainteresowaniem wysłuchano również prezentacji Anny Strężyńskiej, Dyrektor Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, która omówiła prawne uwarunkowania wdrażania telefonii IP w Polsce. Z przedstawionych możliwości prawnych jednoznacznie wynika, iż polskie prawo pozwala i sprzyja wprowadzaniu pakietowej telefonii IP w sieciach kablowych klasy HFC.

W przedstawianych referatach zwrócono uwagę, iż nowoczesność, konkurencyjność oraz wartość sieci HFC jest ściśle związana z inwestycjami w światłowody, a ich rozwój podąża w kierunku sieci całkowicie optycznych. Zaletą instalacji nowych usług w sieciach HFC jest możliwość ich stopniowego i skalowanego wdrażania oraz dostosowywania zakresu usług do bieżących potrzeb użytkowników. Z dyskusji prowadzonych po prezentacjach wynika, że inwestycje w technologie standardu DOCSIS (EuroDOCSIS), telefonię IP, telewizję interaktywną oraz telewizję cyfrową mogą być podstawą przyszłego wzrostu przychodów operatorów tych sieci.

Na spotkaniu zorganizowanym w pomieszczeniach firmy Vector w formie warsztatów technicznych można było zaznajomić się praktycznymi rozwiązaniami technicznymi firmy Vector, rozszerzonymi o demonstrację systemów i produktów oferty własnej (płatne usługi w sieciach HFC w oparciu o system dostępu warunkowego firm Conax, systemy transmisji optycznej firmy VECTOR, nowe usługi obejmujące telemetrię i opomiarowanie mediów oraz systemem monitoringu wizyjnego). Dobre przyjęcie konferencji przez środowiska operatorów telewizji kablowych umocniło organizatora imprezy w przekonaniu o konieczności organizacji kolejnej, III Konferencji Technik Szerokopasmowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200