II Forum CompTIA

Inwestowanie w innowacyjność będzie tematem przewodnim zaplanowanego na 21 czerwca br. II Forum Polskiej Strategii Innowacyjności zorganizowanego przez stowarzyszenie CompTIA, które pracuje nad poprawą standardów i dobrych praktyk oraz próbuje wywierać wpływ na politykę, ekonomię i edukację w obszarze IT.

Inwestowanie w innowacyjność będzie tematem przewodnim zaplanowanego na 21 czerwca br. II Forum Polskiej Strategii Innowacyjności zorganizowanego przez stowarzyszenie CompTIA, które pracuje nad poprawą standardów i dobrych praktyk oraz próbuje wywierać wpływ na politykę, ekonomię i edukację w obszarze IT.

Podczas forum przedstawiciele CompTIA będą starali się zachęcać polityków oraz przedstawicieli sektora IT do udziału w debacie na temat realizacji polityki stwarzającej sprzyjające warunki dla innowacyjności. Forum stanowić ma także platformę wymiany pomysłów i doświadczeń związanych ze zwiększeniem konkurencyjności Polski. Dyskutowany będzie m.in. projekt "Regulacji prawnych dotyczących ulg podatkowych na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii". Więcej nahttp://www.innovation-forum.pl .


TOP 200