IGroup czeka na zysk

Grupa kapitałowa Internet Group, posiadająca 100% udziałów w spółkach ZigZag i ZigZag.Web, zamknęła 2001 rok obrotami na poziomie 15 mln zł i stratą w wysokości 3,4 mln zł. Dwie trzecie przychodow firmy pochodziło z działalności internetowej. Według prognoz zarządu już w pierwszym kwartale br. grupa osiągnie zysk na poziomie 1 mln zł.

Grupa kapitałowa Internet Group, posiadająca 100% udziałów w spółkach ZigZag i ZigZag.Web, zamknęła 2001 rok przychodami na poziomie 15 mln zł. Oznacza to wzrost o 24% w stosunku do wyników z roku 2000. Skonsolidowana strata netto za 2001 rok wyniosła 3,4 mln zł.Ponad 66% przychodów grupy pochodziło z działalności internetowej.

Spółka ZigZag, oferująca dostęp do Internetu, usługi hostingu i kolokacji oraz VPN, zakończyła miniony rok przychodami na poziomie 8,5 mln zł (w 2000 r. – 3,98 mln zł). Spółka zanotowała w ostatnim roku 23-procentowy przyrost klientów, głównie dzięki uruchomieniu nowych usług – Web Express, HaloNet i Web Mail. Dostawca usług internetowych obsługuje łącznie ponad 3 tys. klientów.

Zobacz również:

W pierwszym kwartale tego roku Internet Group planuje uzyskać 3,67 mln zł przychodów, z czego ponad 3 mln zł wypracuje spółka ZigZag - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes spółki. Spółka prognozuje, iż zysk Internet Group w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniesie 1,04 mln zł, firma ZigZag będzie mieć w nim swój udział w wysokości 244 tys. zł. Zdaniem zarządu Internet Group, wysoki udział spółki ZigZag w prognozowanych przychodach skonsolidowanych grupy, jest wynikiem realizacji strategii przebranżowienia i restrukturyzacji grupy kapitałowej.

Internet Group jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Została zaliczona przez zarząd GPW do segmentu innowacyjnych technologii (SiTech), zaś notowania spółki uwzględniane są w indeksie TechWIG.