IFS i Infosys będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami branżowymi

Na mocy zawartej niedawno umowy o globalnym partnerstwie IFS i Infosys obie firmy będą wspólnie rozwijać nowe branżowe rozwiązania wspierające zarządzanie. Aplikacje będą bazować na oprogramowaniu IFS Applications.

Z oficjalnych informacji wynika, że współpraca obu firm będzie koncentrować się na potrzebach najważniejszych sektorów gospodarczych. Mowa tu m.in. o sektorze przemysłowym, energetycznym, użyteczności publicznej, usług, sprzedaży detalicznej oraz logistyki i nauk biologicznych. Bardzo prawdopodobne, że nowe rozwiązania będą oferowane wraz z usługami biznesowymi firmy Infosys. Przedstawiciele IFS podkreślają, że budowanie ekosystemu partnerów jest istotnym elementem długofalowej strategii biznesowej koncernu. IFS ma koncentrować się też na umacnianiu pozycji rynkowej na arenie międzynarodowej.

Zobacz również:


TOP 200