IFS Applications wspiera procesy biznesowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

System wspiera zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, wspomaga realizację projektów oraz przyczynia się do kompleksowej automatyzacji procesów związanych z organizacją targów i konferencji. Od maja br. korzysta z niego 350 użytkowników.

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) już od pięciu lat współpracują z firmą

IFS w zakresie informatyzacji swoich procesów biznesowych. Zarządzanie spółką MTP wspomagane jest przez liczne komponenty systemu IFS Applications: IFS Finanse, IFS Projekty, IFS Dystrybucję, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie, IFS Płace oraz IFS Analizę Zarządczą.

MTP wykorzystują także oprogramowanie CAD do przestrzennego planowania wydarzeń targowych i projektowania poszczególnych stoisk. Oprogramowanie CAD w MTP jest zintegrowane z IFS Applications.

Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują rocznie ponad 60 imprez targowych, przygotowują kilkaset seminariów, kongresów i konferencji, współorganizują udział polskich wystawców w targach za granicą.


TOP 200