IFS Applications™ do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

Największe sukcesy odnoszą te firmy, które najlepiej potrafią zaadaptować się do zmian i korzystać z pojawiających się możliwości rynkowych. System IFS Applications i rozwiązania IFS Field Service Management™, IFS Enterprise Operational Intelligence ™ oraz IFS Maintenix™ pomagają naszym klientom w osiągnięciu elastyczności, dzięki czemu zmiany rynkowe przyczyniają się do rozwoju.

Zarządzanie majątkiem – to od tego wszystko się zaczęło. To fundament naszej działalności. Od ponad 30 lat stale doskonalimy nasze umiejętności i technologie w obszarze, który z dumą nazywamy własnym „podwórkiem”.

Współczesny przemysł zmaga się obecnie z coraz trudniejszymi warunkami. Wytwórcy muszą produkować więcej mniejszym nakładem środków. Zwiększać jakość i obniżać koszty. Dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb rynku – lub z niego zniknąć.

Choć przedsiębiorstwa mają dziś zaawansowane technologicznie zakłady, nieplanowane zakłócenia operacji powodują wielomilionowe straty, mimo że w wielu przypadkach można byłoby ich uniknąć. IFS wie, jak temu zaradzić.

Oferowane przez nas rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa pomagają firmom na całym świecie osiągnąć większą dostępność, produktywność i rentowność. Przekształcanie wyzwań w możliwości, a możliwości w zyski – to nasz przepis na sukces.

IFS Applications™ do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

Największe sukcesy odnoszą te firmy, które najlepiej potrafią zaadaptować się do zmian i korzystać z pojawiających się możliwości rynkowych. System IFS Applications i rozwiązania IFS Field Service Management™, IFS Enterprise Operational Intelligence ™ oraz IFS Maintenix™ pomagają naszym klientom w osiągnięciu elastyczności, dzięki czemu zmiany rynkowe przyczyniają się do rozwoju.