IFS APPLICATIONS dla sektora energetyki i użyteczności publicznej

Wyobraź sobie świat, w którym Twoi klienci oczekują od Ciebie, że dostarczysz im nie tylko energię czy media, ale też inteligentniejszy, bardziej „zielony” styl życia. W którym oczekują, że będą mogli zarządzać kosztami energii kiedykolwiek i jakkolwiek chcą, zmieniając dostawcę i technologię według upodobań. W którym to oni są małymi wytwórcami oraz konsumentami energii przechowującymi energię z godzin pozaszczytowych we własnych domach lub pojazdach, po cenie, która im odpowiada. I w którym to świecie do Twojej głównej konkurencji zaliczać się mogą Google, Amazon lub domowi usługodawcy dostarczający energię nie jako produkt użyteczności publicznej, ale jako efekt prywatnie świadczonej usługi.

A teraz wyobraź sobie, że to właśnie czeka Twoją branżę nie za kilka dekad, ale za kilka lat.

IFS APPLICATIONS dla sektora energetyki i użyteczności publicznej

Na łamach niniejszej broszury badamy właśnie takie, nowe, cyfrowe scenariusze. Sposoby, w jakie dostawcy energii mogą uwolnić swój potencjał do stworzenia nowych modeli biznesowych i generowania nowych korzyści biznesowych w całym łańcuchu wartości.