IEEE wstrzymuje prace nad standardem 802.20

IEEE zawiesiła działalność grupy roboczej pracującej na standardem 802.20. Powodem są oskarżenia, że firma Qualcomm wywierała w niedozwolony sposób nacisk na IEEE, chcąc przeforsować swoją koncepcję standardu.

802.20 to szerokopasmowa technologia zapewniająca bezprzewodową komunikację mobilną z klientami poruszającymi się z szybkością nie większą niż 120 kilometrów na godzinę, gwarantujca przepustowość rzędu 1,5 Mb/s. Prace nad standardem posuwały się ostatnio bardzo wolno, po tym gdy większość producentów uznała, że większą szanse na zdobycie popularności będzie mieć mobilny WiMAX (standard 802.16e).

Qualcomm miał naciskać na IEEE, aby standard 802.20 oprzeć na technologii Flash-OFDM, której twórcą jest firma Flarion Technologies. Firma ta została w zeszłym roku przejęta za 600 mln USD przez Qualcomm. Jedną z firm, która zgłosiła kilka miesięcy temu zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzenia prac nad standardem, jest Intel.

Zobacz również:

Decyzją IEEE prace nad standardem zawieszono do 1-go października br. Oznacza to, że najbliższe planowane spotkania grupy (plenarne w lipcu i robocze we wrześniu) nie odbędą się. Listopadowe, plenarne spotkanie, dojdzie prawdopodobnie zgodnie z planem do skutku.


TOP 200