IEEE podejmuje prace nad standardami cloud computing

Organizacja IEEE podejmuje pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania sytuacji panującej w obszarze chmur obliczeniowych i inicjuje w ramach nowego przedsięwzięcia Cloud Computing Initiative dwa projekty, które powinny pomóc rozwiązywać problemy związane z brakiem zgodności takich środowisk IT.

Według IEEE sytuację panującą obecnie w chmurach można porównać do czasów wczesnego internetu. Wszyscy chcą przetwarzać dane w chmurach, ale każdy robi to na swój sposób, co prowadzi do chaosu. Dlatego IEEE powołał w ramach Cloud Computing Initiative dwie grupy robocze zajmujące się standardami dla chmur: P2301 i P2302.

Pierwsza grupa (P2301) zajmie się kwestią zarządzania i przenośnością chmur obliczeniowych (opracowując np. interfejsy i formaty plików wymienianych z chmurami), a druga (P2302) będzie pracować nad zgodnością chmur (proponując np. bramy, które będą wymieniać dane między różnymi chmurami).

Zobacz również:


TOP 200