IDG tworzy GITG

Roczna wartość rynku informatycznego wszystkich instytucji i agend (federalnych, stanowych, lokalnych i międzynarodowych) rządu Stanów Zjednoczonych szacowana jest na 38 mld USD.

Roczna wartość rynku informatycznego wszystkich instytucji i agend (federalnych, stanowych, lokalnych i międzynarodowych) rządu Stanów Zjednoczonych szacowana jest na 38 mld USD. Aby pełniej zaspokajać potrzeby informacyjne tego zróżnicowanego i specjalistycznego rynku prezes IDG, Pat McGovern powołał do życia Government Information Technology Group GITG (Grupę ds. Rządowych Technik Informatycznych). Dotychczas funkcjonujące w tej dziedzinie dwie jednostki IDG - tygodnik Federal Computer Week i firma konsultingowo- badawcza weszły w skład nowej organizacji. Szefem GITG został Ken Kaplan, dotychczasowy dyrektor wydawnictwa Federal Computer Week.


TOP 200