IDC: wyjątkowo wysoki spadek sprzedaży systemów pamięci masowej w CEE

Rynek pamięci masowych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej zmniejszył się w czwartym kwartale 2014, aż o 4,7%. Był to najgorszy dla producentów kwartał w ubiegłym roku, uważa IDC.

IDC donosi w swoim najnowszym raporcie „Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Disk Storage Systems Quarterly Tracker”, że czwarty kwartał należał do najgorszych w całym 2014 roku dla regionu CEE (Central and Eastern Europe; Europa Centralna i Wschodnia), biorąc pod uwagę obroty na rynku zewnętrznych systemów pamięci masowych. Rynek ten skurczył się bowiem, porównując rok do roku, o 4,7%.

Ogólna pojemność wszystkich systemów zewnętrznych pamięci masowych sprzedanych na tym rynku w czwartym kwartale 2014 r., porównując również rok do roku, wzrosła o 15,9%. Natomiast przychody ze sprzedaży zewnętrznych systemów pamięci masowych w tym regionie w całym 2014 roku zamknęły się kwotą 1 mld USD, czyli były mniejsze w porównaniu z 2013 rokiem o 0,3%.

Zobacz również:

Pojemność wszystkich zewnętrznych systemów pamięci masowych sprzedanych w regionie w całym 2014 r. wyniosła prawie 1000 petabajtów (wzrost o 23,9 % w porównaniu z 2013 r.). Według IDC przyczyn tak słabych wyników należy się doszukiwać przede wszystkim w tym, że dwa kraje odgrywające wiodącą rolę w tym regionie – a więc Rosja i Ukraina – przeżywają z wiadomych przyczyn duże kłopoty ekonomiczne i ich gospodarki wyraźnie zwolniły. Jak wiadomo Ukraina znajduje się de facto w stanie wojny, a Rosja odczuwa coraz bardziej skutki nałożonych na nią przez Zachód sankcji ekonomicznych.

Gospodarki innych krajów należących do regionu CEE – takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria i Słowacja - są stabilne, dlatego na tych rynkach popyt na zewnętrzne systemy pamięci masowych ciągle rośnie. Dotyczy to szczególnie sektora publicznego (edukacja i instytucje rządowe). Dużą rolę odgrywa tu fakt, że wiele projektów IT jest w tych krajach finansowych z funduszów Unii Europejskiej.

Na koniec warto odnotować fakt, że blisko 4% przychodów na rynku zewnętrznych systemów pamięci masowych przypadło w czwartym kwartale 2014 r. na systemy wykorzystujące pamięci NAND/flash. IDC przewiduje, że w czwartym kwartale 2015 r. 40% przychodów na tym rynku pochodzić będzie ze sprzedaży systemów pamięci masowych all-flash oraz hybrydowych (czyli zawierających pamięci flash oraz dyski twarde).


TOP 200