IDC: rośnie wolumen globalnej informacji cyfrowej

Liczba światowej informacji cyfrowej w roku 2007 została oszacowana na 281 exabajtów (281 miliardów gigabajtów), czyli prawie 45 GB w przeliczeniu na głowę każdego mieszkańca Ziemi. Badania przeprowadziła IDC, na zlecenie firmy EMC.

Obrazowo, taki wolumen informacji jest równoważny liczbie danych zawartych w 18 miliardach urządzeń iPhone. IDC podaje, że ten cyfrowy świat odnotowuje roczny przyrost na poziomie 60 proc., m.in. dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby kamer cyfrowych, telewizji cyfrowej, jak również lepszemu rozpoznaniu kierunków powielania informacji (m.in. rozwijające się sieci społecznościowe).

Prognozy na rok 2011 przewidują wzrost globalnej informacji cyfrowej do 1,8 zettabajtów (1 800 exabajtów).

IDC odnotowuje, że aby poradzić sobie z taką eksplozja cyfrowych danych koniecznym jest projektowanie i wrażanie polityk, dotyczących zabezpieczania, przechowywania i dostępu do danych, obejmujących całe organizacje.


TOP 200