IDC: polski rynek ERP zdominowały SAP i Oracle

Według IDC wartość rynku ERP w Polsce w 2002 r. wyniosła 98 mln USD (ok. 400 mln zł). Wartość światowego rynku systemów wspomagających zarządzanie to ok. 23,5 mld USD, z czego jedynie 317 mln USD przypada na Europę Środkową i Wschodnią.

Według IDC wartość rynku ERP w Polsce w 2002 r. wyniosła 98 mln USD (ok. 400 mln zł). Wartość światowego rynku systemów wspomagających zarządzanie to ok. 23,5 mld USD, z czego jedynie 317 mln USD przypada na Europę Środkową i Wschodnią.

Polska jest zdecydowanie największym rynkiem ERP w naszym regionie Europy, wyprzedzając nawet Rosję (ok. 80 mln USD). Trzecim pod względem wielkości jest rynek czeski (71 mln USD). Polski rynek zdominowały dwie firmy - SAP (28-proc. udział) i Oracle (24-proc.). W czołówce znajdują się jedynie dwie polskie firmy - BPSC (3,6%) i Teta (3,5%).

IDC: polski rynek ERP zdominowały SAP i Oracle

Udział największych producentów w rynku ERP w Polsce w 2002 r.

W ciągu ostatnich trzech lat znacząco zmienił się udział poszczególnych modułów w sprzedaży systemów ERP. W roku 2000 dominowały finansowo-księgowe (45%) oraz sprzedaży i gospodarki magazynowej (27%). Obecnie coraz większy udział mają moduły CRM, Business Intelligence i SCM (33%), a także zarządzania kadrami (17%). Według badań IDC ponad 58% polskich firm z przychodami powyżej 50 mln zł korzysta z systemów ERP.

W roku 2002 przychody SAP - największego dostawcy systemów ERP w Polsce - wyniosły ok. 155 mln zł, z czego aż 112 mln zł ze sprzedaży licencji i usług wsparcia (65 umów na mySAP i 62 na SAP Business One). Od 1999 r. udział usług wdrożeniowych w obrotach firmy spadł z 60% do 30% w 2002 r.

W 2003 r. SAP wprowadził do oferty platformę SAP NetWeaver umożliwiającą integrację danych z różnych systemów. Może być ona sprzedawana niezależnie od systemu mySAP i oferowana również klientom korzystającym z konkurencyjnych rozwiązań ERP. W skład SAP NetWeaver wchodzą platforma aplikacyjna (Web Applications Server), portal, hurtownia danych oraz systemy Knowledge Management i Business Process Management.


TOP 200