IDC: nastąpi zahamowanie wzrostu liczby nowych programistów

Firma analityczna szacuje, że w tym roku liczba twórców oprogramowania wzrośnie o 9,6%, natomiast w roku 2003 - już tylko o 6%.

W ciągu najbliższych kilku lat zahamowanie wzrostu liczby programistów na rynku pracy będzie się powiększało, mając duży udział w światowym niedoborze specjalistów IT - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez International Data Corporation (IDC).

W ubiegłym roku liczba twórców oprogramowania na świecie wzrosła o 11,5%, w tym roku wskaźnik ten wyniesie 9,6%, w roku 2003 natomiast już tylko 6% - twierdzą autorzy badania.

Największe zahamowanie wzrostu ma zostać odnotowane w krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ mają one dużą liczbę informatyków, a ponadto ich wydajność stale wzrasta. W krajach mniej rozwiniętych lub rozwijających się ograniczenie wzrostu liczby nowych programistów będzie spowodowane trudnościami w wykorzystywaniu informatyki.

Jednak w niektórych regionach wzrost może być utrzymany. W państwach Azji i Pacyfiku obserwuje się np. olbrzymie zapotrzebowanie na informatyków ze względu na wysokie zaludnienie i stopniowe przechodzenie tych państw w stronę gospodarki uprzemysłowionej. Region ten odnotuje zatem najszybsze na świecie tempo wzrostu liczby programistów - twierdzi IDC.

Według IDC, zmienią się także preferencje co do wykorzystywanych języków programowania. Najpowszechniej obecnie stosowany Visual Basic zostanie w ciągu dwóch lat zastąpiony przez HTML. Najszybciej rozwijającymi się środowiskami programistycznymi mają być natomiast narzędzia bazujące na obiektach, Java oraz narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200