IDC: najszybciej rośnie w Polsce rynek oprogramowania

Według wstępnych wyników podanych przez IDC Poland cały polski rynek IT wzrósł w 2002 r. o 8%, tj. do 3,1 mld USD (2,87 mld USD rok wcześniej).

Według wstępnych wyników podanych przez IDC Poland cały polski rynek IT wzrósł w 2002 r. o 8%, tj. do 3,1 mld USD (2,87 mld USD rok wcześniej).

Jest to najniższe tempo wzrostu wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Najszybciej rosła w Polsce sprzedaż oprogramowania (o 16%) i usług (10%). Sprzedaż sprzętu wzrosła tylko o ok. 2%.

Największy jednak udział (55%) w sprzedaży rozwiązań IT w Polsce ma nadal sprzęt komputerowy. Wartość tej części polskiego rynku IT wyniosła w ub.r. 1,74 mld USD (1,66 mld USD rok wcześniej), podczas gdy sprzedaż usług 0,8 mld USD (0,73 mld USD), a oprogramowania 0,59 mld USD (0,51 mld USD).

Przychody ze sprzedaży oprogamowania w Polsce

Przychody ze sprzedaży oprogamowania w Polsce

W sprzedaży oprogramowania największy udział mają aplikacje - rozwiązania CAD/CAM, pakiety biurowe, systemy Customer Relationship Management, Knowledge Management, Business Intelligence, e-commerce i Supply Chain Management. Ich łączna sprzedaż w 2002 r. wyniosła 301 mln USD.

Według IDC kategoria ta obejmuje gotowe pakiety, a nie rozwiązania pisane na zamówienie, które wchodzą w przychody ze sprzedaży usług. Kolejne kategorie oprogramowania pod względem sprzedaży to (174 mln USD), w tym systemy operacyjne, bazy danych i rozwiązania middleware i narzędziowe (113 mln USD).

Na rynku aplikacji największy segment stanowią systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP. Wartość sprzedaży tych rozwiązań w roku 2002 osiągnęła poziom ok. 90 mln USD (wzrost o 12%, a więc wolniej niż rósł cały rynek). W tym segmencie widać jednak wyraźną tendencję. Maleje dynamika wzrostu tradycyjnych komponentów tego typu rozwiązań - modułów finansowo-księgowych, gospodarki materiałowej czy remontów. Rośnie natomiast sprzedaż systemów uzupełniających.

W drugiej kolejności pod względem wielkości sprzedaży są właśnie systemy CRM. Klienci w Polsce kupili w ub.r. rozwiązania tego typu za ok. 19 mln USD (16-proc. wzrost). Największą dynamiką wzrostu sprzedaży na rynku aplikacji charakteryzowało się oprogramowanie typu: e-commerce (40%), Knowledge Management (30%) i Supply Chain Management (30%). Jednak pod względem wielkości, przychody ze sprzedaży tych rozwiązań to w 2002 r. nie więcej niż 5-20 mln USD.

"W sprzedaży aplikacji liczymy tylko przychody z licencji i uaktualnień. Transakcje typu OEM wliczane są w wartość rynku sprzętu komputerowego" - mówią przedstawiciele IDC Poland.


TOP 200